Zomerzendingscollecte [wijk 1/2]

Op zondag 24 augustus collecteert Kerk in Actie voor het zendingswerk. Centraal staat hierbij de christelijke partnerorganisatie JCJCR (Jerusalem Center for Jewish-Christian Relations), die via een uitwisselingsprogramma Joodse en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact brengt. De kinderen, in de leeftijd van 10-15 jaar, krijgen op hun eigen school lessen over elkaars cultuur en godsdienst. Vervolgens gaan de schoolklassen bij elkaar op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst en ontdekken dat de anderen net zo zijn als zijzelf. Ook zijn er trainingen en ontmoetingen voor de docenten. De ontmoetingen helpen om de vooroordelen weg te nemen. Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst. De opbrengst van deze zendingscollecte is bestemd voor dit vredeswerk in Israƫl en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie wereldwijd. Van harte aanbevolen!

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

De Zendingscommissie wijk 1 en 2.