Zomerzendingscollecte [wijk 3/4]

Zondag 24 augustus wordt de Zomerzendingscollecte gehouden. Deze collecte zal in het geheel bestemd worden voor het werk van Willem-Jan de Wit in Caïro.

Willem-Jan: “Christenen in Egypte hebben het niet altijd gemakkelijk. De revolutie van 2011 heeft hoop gegeven, maar ook veel nieuwe vragen en onzekerheid gebracht. Het Evangelical Theological Seminary in Caïro leidt jongemannen op tot predikant voor de presbyteriaanse kerk in Egypte, maar trekt ook jeugdwerkers, ouderlingen en andere belangstellenden uit de verschillende kerken in Egypte en de Arabische wereld, die een hoogwaardige opleiding zoeken. Als docent in de masteropleiding, heb ik verschillende studenten gehad die inmiddels zelf les geven aan toekomstige predikanten in Egypte en Soedan.

Met de studenten die op het seminarie zelf wonen, heb ik ook tal van gesprekken buiten de colleges om, bijvoorbeeld om de exegese voor een preek door te spreken of om na te denken over de plaats van christenen in de samenleving.”

Meer informatie over het werk van Willem-Jan kunt u vinden op zijn website. We bevelen de collecte van harte bij u aan!

Namens de zendingscie wijk 3/4