Zomerzendingscollecte

Zomerzendingscollecte
Wat fijn dat wij als gemeente, een predikant kunnen hebben/kunnen beroepen, die ook goed opgeleid is. Op Nias (een Indonesisch eiland) zijn te weinig predikanten en hebben de predikanten die er zijn vaak hooguit het voortgezet onderwijs afgerond. De meerderheid (85%) van de bevolking op Nias is christen. De gemeenten lijden onder het feit dat er weinig goed opgeleide predikanten zijn. Veel gemeenten hebben geen geld voor een eigen predikant en daarbij is het ook nog zo dat veel jongeren geen geld hebben om te studeren. Vanwege het tekort aan goed opgeleide predikanten gaan er vaak leken voor in de diverse kerken op Nias. Om iets aan het tekort te doen, heeft Banua Niha Keriso Protestant (BNKP), partnerkerk van Kerk in Actie, een eigen theologische universiteit waar jongeren worden opgeleid tot predikant. Daarnaast hebben ze nog meer projecten om dienend bezig te zijn. Laten wij, als gemeente, bijdragen om goed opgeleide predikanten te laten voorgaan in de gemeenten op Nias.
Het collecterooster van onze gemeente loopt niet synchroon met het landelijk rooster van de PKN. De folders van Kerk in Actie zijn voorzien van de datum van de landelijke collecte op 14 augustus.

Zendingcommissie wijk 1 en 2