Zomerzendingscollecte Kerk in Actie

Zendingscommissie wijk 1-2
rekeningnr: NL25FVLB0226123154
t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
e-mail: zending1-2@outlook.com

12 augustus 2018: Zomerzendingscollecte Kerk in Actie:
Onderwijs voor gehandicapte kinderen in Kameroen
Het is niet altijd makkelijk om op te groeien met een beperking of te zorgen voor een kind met een beperking. Vooral in een arm land als Kameroen, waar men kinderen met een beperking vaak uit schaamte en onwetendheid thuis houdt. Hierdoor missen ze vaak onderwijs. Gisela Towa uit Douala richtte in 2000 de school Ferdene op, waar ze haar eigen verstandelijk beperkte dochter Melanie een kans in het leven gaf.
Ondertussen biedt de school onderwijs aan 30 kinderen met een verstandelijke beperking. Ze leren praktische en sociale vaardigheden en kunnen zo uiteindelijk een bijdrage leveren aan het gezinsinkomen. Ook krijgen de ouders advies van school over hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Zo tellen kinderen met een beperking weer mee in Kameroen. Het is mooi om als gemeente gezamenlijk mee te werken aan het voortbestaan van deze school in Kameroen, door uw bijdrage te geven in de collectezak. U kunt ook uw bijdrage storten op rekeningnr. NL89ABNA0457457457 t.n.v Kerk in Actie, o.v.v. collecte Zomerzending 2018.
De folder wordt op 12 augustus aan u uitgereikt bij de ingang van de kerk.
Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld,
Karin Versteeg, Wim van Tuijl