Zondagavonddienst wijken 1 en 2

In de avonddienst in de Maranatha Kerk sluiten we onze serie diensten over koning
Hizkia af. Het gaat om de ‘eer’ van Hizkia. Nadat hij vele eerbewijzen had ontvangen,
maar zijn eerzucht fors bestreden moest worden, ging hij de HEER eer bewijzen. Toen
hij gestorven was, bewees men hem de voorlaatste eer. Voorganger is ds. G.J. Mink.
Ja, de voorlaatste eer, want de laatste eer bewijst de HEER zelf aan hen die volhardend
in Hem hebben geloofd, op Hem hebben gehoopt en Hem innig hebben liefgehad.
De Schriftlezing is 2 Koningen 20: 12-21.