Alle berichten van Gert de Bruin

Het lam Gods

Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. (Johannes 1 : 29). Johannes wijst op Jezus als hij deze woorden uitspreekt. Wat een geweldige door God ingegeven profetie van het Heil mag deze heraut uitroepen. Het bloed van het Lam reinigt ons van alle ongerechtigheden. Zoals God onze zonden aan Jezus Christus toerekenende, … Lees verder Het lam Gods

Het adres

En Hij zeide: “Kom” Mattheus 14:29 Jezus zegt: Kom! In deze tekst zegt Jezus dit enkele woord tegen Petrus en wel met zoveel kracht dat Petrus uit het schip stapt en over het water loopt naar Jezus toe. Jezus klopt nog steeds en elke dag bij ons aan en zegt tegen ons: Kom! Hoe reageren … Lees verder Het adres