Alle berichten van Diversen

Meditatie

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14: 6) Lezen: Johannes 14 : 1-14 De Heere Jezus is met Zijn discipelen vergaderd rondom de avondmaalstafel. Judas is weggegaan en bezig voorbereidingen te treffen zijn Meester te verraden. Jezus vertroost de anderen: ‘Laat uw hart niet in beroering raken (vers 1)’. Dat wil … Lees verder Meditatie

Meditatie

Ik moet ook in andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden (Lukas 4: 43b). Waarvoor is Jezus gekomen? Daarover laten bovenstaande woorden geen misverstand bestaan: Om het Evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen. Jezus is druk geweest in Kapernaüm, een stad in Galilea. Maar Hij … Lees verder Meditatie

Meditatie

…want Ik heb een koning voor Mij gezien onder zijn zonen (1 Samuël 16: 1d). De Heere heeft iets gezien … Dat lijkt op het eerste gezicht een oppervlakkige mededeling. Maar dat kun je hier zomaar niet zeggen. Als wij iets zien, zeggen wij: ‘Zo, dat hebben we ook weer gezien’. En wij laten het … Lees verder Meditatie

Meditatie

Ik ben de ware Wijnstok (Joh 15: 1a) – Lezen: Johannes 15:1- 18 Deze woorden horen bij de afscheidswoorden van Jezus. Gesproken tot Zijn discipelen aan de Avondmaalstafel. Hij vertelt een gelijkenis van een wijnstok met zijn ranken. Voor ieder aan deze tafel een bekend beeld. Zojuist was de beker met wijn de tafel rondgegaan: … Lees verder Meditatie