Alle berichten van Diversen

Goede voornemens

9 januari was onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Bij nieuwjaar horen voornemens, hopelijk goede voornemens. Het jaar is al weer negentien dagen oud. Sommige goede voornemens zijn al weer in duigen gevallen. Je hebt jezelf overschat. Er kwamen dingen in de weg: zonden, zorgen, ziekte. Onze voornemens blijken kwetsbaar. Ik zat nog wat te mediteren over voornemens. … Lees verder Goede voornemens

Brabbeltaal

(Jesaja 28 vers 10-13) Het is toch vaak een beetje behelpen, nietwaar? Al die vreemde talen op vakantie! Het kan je onzeker maken of je weet het aardig te verbloemen: there is nothing on the hand! Soms klinkt een taalblunder heel stoer: I always get my sin. Vrij vertaald: ik krijg altijd mijn zonde! Het … Lees verder Brabbeltaal

Meditatie

‘En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe’ (Handelingen 2: 47b). Gemeenteopbouw. Gemeentegroei. Dat zijn actuele begrippen binnen de gemeente vandaag. De ene gemeente is er meer mee bezig dan de andere. Hoe moeten we de gemeente opbouwen? Hoe komt er groei? Groei in kwalitatieve zin en groei inkwantitatieve zin. … Lees verder Meditatie

Meditatie

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14: 6) Lezen: Johannes 14 : 1-14 De Heere Jezus is met Zijn discipelen vergaderd rondom de avondmaalstafel. Judas is weggegaan en bezig voorbereidingen te treffen zijn Meester te verraden. Jezus vertroost de anderen: ‘Laat uw hart niet in beroering raken (vers 1)’. Dat wil … Lees verder Meditatie

Meditatie

Ik moet ook in andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden (Lukas 4: 43b). Waarvoor is Jezus gekomen? Daarover laten bovenstaande woorden geen misverstand bestaan: Om het Evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen. Jezus is druk geweest in Kapernaüm, een stad in Galilea. Maar Hij … Lees verder Meditatie

Meditatie

…want Ik heb een koning voor Mij gezien onder zijn zonen (1 Samuël 16: 1d). De Heere heeft iets gezien … Dat lijkt op het eerste gezicht een oppervlakkige mededeling. Maar dat kun je hier zomaar niet zeggen. Als wij iets zien, zeggen wij: ‘Zo, dat hebben we ook weer gezien’. En wij laten het … Lees verder Meditatie