Alle berichten van Diversen

Brabbeltaal

(Jesaja 28 vers 10-13) Het is toch vaak een beetje behelpen, nietwaar? Al die vreemde talen op vakantie! Het kan je onzeker maken of je weet het aardig te verbloemen: there is nothing on the hand! Soms klinkt een taalblunder heel stoer: I always get my sin. Vrij vertaald: ik krijg altijd mijn zonde! Het … Lees verder Brabbeltaal

Meditatie

‘En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe’ (Handelingen 2: 47b). Gemeenteopbouw. Gemeentegroei. Dat zijn actuele begrippen binnen de gemeente vandaag. De ene gemeente is er meer mee bezig dan de andere. Hoe moeten we de gemeente opbouwen? Hoe komt er groei? Groei in kwalitatieve zin en groei inkwantitatieve zin. … Lees verder Meditatie

Bidden om recht

‘Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten?’ (Luk. 18: 7). Bidden dat God je recht zal doen? Dat klinkt wel heel apart. Sinds wanneer hebben wij rechten bij God? Alles wat we ontvangen is toch onverdiend, is toch genade? … Lees verder Bidden om recht

Meditatie

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14: 6) Lezen: Johannes 14 : 1-14 De Heere Jezus is met Zijn discipelen vergaderd rondom de avondmaalstafel. Judas is weggegaan en bezig voorbereidingen te treffen zijn Meester te verraden. Jezus vertroost de anderen: ‘Laat uw hart niet in beroering raken (vers 1)’. Dat wil … Lees verder Meditatie