Alle berichten van Diversen

Meditatie                                                                  

IJzer scherpt men met ijzer; zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste (Spreuken 27: 17). Mijn vader moest af en toe de zeis haren. Met een speciale hamer – de haarhamer – tikte hij de bobbels en andere kleine beschadigingen aan de rand van de zeis weer weg. Zo werd dat nuttig stuk … Lees verder Meditatie                                                                  

Grenzeloos

Maar het woord van God is niet gebonden. (2 Timotheüs 2: 9) Vakantie is voor velen het moment om afstand te nemen van het werk. Weg met de stress. Tijd om uit te blazen. Het kan natuurlijk ook heel anders liggen. Je hoofd staat er niet naar vanwege de zorgen. Een operatie die wacht. Een … Lees verder Grenzeloos

Troost

Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Handelingen 19: 2 Een wonderlijke dialoog voert Paulus in Efeze. Het antwoord van de discipelen op bovenstaande vraag verbaast ons wellicht: ‘Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is.’ Uit de reactie van Paulus blijkt dat hij in praktijk brengt wat … Lees verder Troost

De zomer is nabij

‘Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is’. (Matteüs 24: 32) Wanneer vandaag het Kerkblad verschijnt is het 21 juni en start volgens de (astronomische) kalender de zomer. In Nederland is dat om exact 17.54 uur, wanneer de zon … Lees verder De zomer is nabij

Hardop bidden

‘Veel mensen zouden wel willen bijbellezen en hardop bidden aan tafel thuis, maar durven niet. Ze weten niet hoe ze moeten beginnen. Hoe kunnen we elkaar daarbij helpen?’ Deze vraag bespraken we als leden van de Algemene Kerkenraad aan het begin van één van onze vergaderingen. Al enige tijd hebben we als Algemene Kerkenraad de … Lees verder Hardop bidden