Alle berichten van Ds. M. Klaassen

Motieven

‘Wij dan wetende de schrik des Heeren bewegen de mensen tot het geloof…’ (2 Kor. 5: 11, S.V.)   ‘Want de liefde van Christus dringt ons…’ (2 Kor. 5: 14) Dit is de laatste keer dat ik wat mag schrijven voor het Kerkblad. Ik heb deze keer gekozen voor de woorden waarmee ik negen jaar geleden … Lees verder Motieven

Steeds armer, steeds rijker, een persoonlijke belijdenis van John Newton

Is er groei in het christelijke leven mogelijk? En zo ja, hoe ziet dat eruit? Op deze vraag is een indrukwekkend antwoord te vinden bij de bekende Engelse predikant John Newton (1725-1807) die in een brief zich in zijn hart liet kijken. Hij laat zien dat groei in het christenleven twee dingen betekent: niet alleen … Lees verder Steeds armer, steeds rijker, een persoonlijke belijdenis van John Newton

Zorgzaamheid

Zorgzaamheid “Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: ‘Vrouw, zie, uw zoon.’ Daarna zei Hij tegen de discipel: ‘Zie, uw moeder…’ (Joh. 19: 26-27a)” Een hartverscheurend tafereel: een bloedende Jezus aan het kruis en een bloedend moederhart onder het kruis. Meer … Lees verder Zorgzaamheid

Wonder

Wonder ‘De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is het met iedereen die uit Gods Geest geboren wordt’ (Joh. 3: 8) Hoezeer gelovigen onderling verschillen en in hun belijdenis uiteengaan; in hun gebed en hun dankzegging erkennen zij toch … Lees verder Wonder

Vliegend wonder

Vliegend wonder ‘En God schiep (…) alle gevleugelde vogels  naar hun soort…’. (Genesis 1: 21b) Vogels zijn geweldige musici. Wij hebben een enkele stem, maar zangvogels hebben een dubbele stem, zodat ze prachtig kunnen zingen. Sommige vogels kunnen gelijktijdig twee noten zingen. Een vogel zingt niet zomaar wat, maar heeft een repertoire. De nachtegaal kan … Lees verder Vliegend wonder

Meditatie

‘U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen’ (Joh. 5: 39) Daarom, wie de Schrift met vrucht wil lezen, die moet het om Christus te doen zijn en dan vindt hij zeker het eeuwige leven. Aan de andere kant, als ik in de Schrift Mozes en de … Lees verder Meditatie