Alle berichten van Ds. P.D. Teeuw

De zonde

Waar komt de zonde vandaan? Waar ligt de oorsprong? En hoe werkt dat door in de gehele mensheid? Over die vragen dachten we zondagavond na, naar aanleiding van H.C. zondag 3: Vraag: Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Antwoord: Ja wij; tenzij dan … Lees verder De zonde

Zwanenzang

                 Zwanenzang Net als veel anderen maken wij in ons gezin deze weken ook gebruik van het Gezingspakket ‘Hij voor mij’. Zeven lijdensweken lang lezen we over Liz en haar opa die het samen hebben over het lijden en sterven van de Heere Jezus. En elke week komt … Lees verder Zwanenzang

Meditatie

‘Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg. Zo zal het bij de voleinding van de … Lees verder Meditatie

Meditatie

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven’ (Jesaja 9: 5a). Het blijft wonderlijk om deze woorden aan te treffen in het negende hoofdstuk van Jesaja. Alsof opeens, haast wat abrupt, de profeet iets ongewoons moet zeggen. Van Hogerhand. Over de geboorte van een Kind, een Zoon. Zoals een stel – net … Lees verder Meditatie