Alle berichten van Ds. M.H. Vastenhout

Open ogen, open oren

Enkele weken geleden verdedigde de voormalig huisarts van Bleskensgraaf, Dick Kruijthoff, zijn promotieonderzoek Healing after prayer (genezing na gebed) aan de VU in Amsterdam. In diverse media is hier daarna aandacht voor geweest. Een boeiend onderzoek, waarvoor de aanleiding te vinden was in verschillende casussen vanaf 2006-2007 in de praktijk van deze huisarts, waarbij er … Lees verder Open ogen, open oren

Benedictus.

‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend’ (Efeze 1: 3). Rond de komst van een nieuwe predikant in de gemeente, zoals nu met ds. Verheij, kun je het gemeenteleden horen zeggen: ‘We weten ons gezegend dat … Lees verder Benedictus.