Categoriearchief: Meditaties

Benedictus.

‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend’ (Efeze 1: 3). Rond de komst van een nieuwe predikant in de gemeente, zoals nu met ds. Verheij, kun je het gemeenteleden horen zeggen: ‘We weten ons gezegend dat … Lees verder Benedictus.

Liefde

Wat is liefde? Stel je eens voor dat je dat aan iemand zou moeten uitleggen. Is liefde een gevoel? Jazeker, maar ook meer dan dat. Is liefde iets van je gedachten? Jazeker, maar ook meer dan dat. Is liefde iets van woorden? Jazeker, maar ook meer dan dat. Is liefde iets van daden? Jazeker, maar … Lees verder Liefde

Meditatie

‘Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg. Zo zal het bij de voleinding van de … Lees verder Meditatie

Meditatie

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14: 6) Lezen: Johannes 14 : 1-14 De Heere Jezus is met Zijn discipelen vergaderd rondom de avondmaalstafel. Judas is weggegaan en bezig voorbereidingen te treffen zijn Meester te verraden. Jezus vertroost de anderen: ‘Laat uw hart niet in beroering raken (vers 1)’. Dat wil … Lees verder Meditatie

Zeker weten.

Binnenkort hebben we ons huwelijksjubileum. We gaan met ons hele gezin een lang weekend weg, gezellig! Zeker weten! Als je dan je kinderen ziet en je kleinkinderen. Gezellig, joh. Zeker weten! Komend voorjaar moet ik examen doen. En je weet het: een ster ben ik niet. Ik zal dan ook knap zenuwachtig zijn of ik … Lees verder Zeker weten.

Meditatie

Ik moet ook in andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden (Lukas 4: 43b). Waarvoor is Jezus gekomen? Daarover laten bovenstaande woorden geen misverstand bestaan: Om het Evangelie van het Koninkrijk van God te verkondigen. Jezus is druk geweest in Kapernaüm, een stad in Galilea. Maar Hij … Lees verder Meditatie

Oudejaarsavond

Het is min of meer gebruikelijk om op oudejaarsavond terug te blikken op wat het oude jaar heeft gebracht. Wat doen we op oudejaarsavond? We eten oliebollen en appelflappen, we drinken een glaasje, niet te veel, want morgenochtend worden we weer in de kerk verwacht. Op oudejaarsavond gaan we naar de kerk en werpen daar ook een blik op het … Lees verder Oudejaarsavond