Laat het werk van uw handen niet los

We staan aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. Het is een vreemde start. Anders dan anders. De wijken 1 en 2 kunnen hun gebruikelijke startzaterdag niet houden. Over enkele weken zullen de wijken 3 en 4 het in aangepaste vorm gaan doen.

De startdiensten leveren dit jaar geen volle kerken op. De beperkende maatregelen gelden immers nog steeds.

Aan de ene kant kun je zeggen dat het vorige seizoen half maart abrupt gestopt is. Anderzijds kun je net zo goed stellen dat het niet eens geëindigd is. Een behoorlijk aantal kerkelijke medewerkers moest juist een tandje bijzetten in het voorjaar en de zomertijd.

We worden er steeds weer bij bepaald dat we de regie niet in eigen hand hebben. Een virus zorgt voor ontwrichting van het gezondheidssysteem. De economie is ongekend gekrompen. Het kerkelijk leven staat bijzonder onder druk. Deze ontwikkelingen zijn bedreigend. Het lijkt wel op een aanval. Hoe houd je stand? Hoe houden we als gemeente stand?

David houdt in ieder geval de lofzang gaande. Hij looft de HEER met heel zijn hart. Als het even kan, gaat hij naar de tempel, het huis van God. En hij roept de Heer aan. Dit alles heeft hem in de afgelopen periode bemoedigd en gesterkt.Niet voor niets heeft de Heilige Geest ervoor gezorgd dat Psalm 138 in de Bijbel staat. We krijgen een handreiking om in Davids voetsporen te treden: God loven, als het even kan de kerkdiensten bezoeken, volhouden in het gebed. Wat zul je daar baat bij hebben!

Nu bidt David niet alleen voor zichzelf. Hij draagt ook de koningen op aarde op aan de HEER. Hij doet voorbede voor allen die leiding hebben te geven. Dit is wat volgens de apostel Paulus ook van ons wordt gevraagd. We bidden voor allen die leiding hebben te geven in de staat, in de maatschappij, in het bedrijfsleven, in organisaties en aan instituten. Dat zij dienend hun werk mogen doen en dit zullen kunnen volhouden.

Laten we als gemeenteleden bidden voor hen die leiding hebben te geven in de kerk. Ook voor hen die deze verantwoordelijkheid dragen voor de gemeente in Sliedrecht. Zij hebben het zo nodig. Zo zullen ze bemoedigd worden. Tenslotte vraagt David dat de HEER zelf zijn werk zal voltooien. Dit ligt namelijk niet in de hand van een mens. De bewaring en de voleinding zijn het werk van onze God zelf. De Hervormde Gemeente van Sliedrecht is niet ‘onze gemeente’. Het is onderdeel van de wereldwijde, de eeuwen omspannende Kerk van onze Here Jezus Christus. Aan het begin van dit nieuwe seizoen bidden we of de Heer naar zijn belofte ons zal bewaren dicht bij Hem. Of Hij ons in onze verbondenheid met Hem wil doen groeien. Of Hij ons zal helpen bij al het werk van onze handen. Of Hij zijn rijk in alle volheid spoedig wil doen komen.

Als we zo het seizoen 2020/2021 ingaan, zullen we de zegen van onze Heer ervaren.