[Wijk 3] Verkiezing ambtsdragers

Op de 9e september zijn in de vergadering van stemgerechtigde lidmaten in de volgende broeders verkozen. Als

  • Jeugdouderling G.A. (Gert) Bakker,
  • Ouderling A. (Arie) Huisman,
  • Ouderling E. (Edwin) Pott,

17 september zouden zij hun beslissing kenbaar maken. Gedenk hen in uw en jouw gebeden om rust op wat ze beslist hebben. Wij bidden ook voor de broeders die niet gekozen zijn.