Commissie Hulp Roemenië (CHR)

De CHR helpt 3 kerkelijke gemeenten in Roemenië: Micula, Lapusel en Zerindu Mic. Tenminste 2x per jaar vertrekt een vrachtwagen met oplegger vol kleding, schoenen, linnengoed, speelgoed, etc. om de bevolking te helpen. Daarnaast wordt diaconale steun verleend aan gemeenteleden met ziektekosten etc. In Baia Mare wordt Pro Vita bij begeleiding van (wees)jongeren ondersteund. In Hongarije wordt op projectbasis samengewerkt met de stichting Embrace (Jeanet en Michel van Bostel)

Maandelijks wordt in Sliedrecht kleding ingezameld op het adres Elzenhof 138 (loods Voedselbank).  In het Kerkblad en hieronder worden te tijdstippen vermeld waarop de spullen kunnen worden aangeleverd.

2016 foto gebouw voedselbank Elzenhof 138

Jaarlijks wordt de kerstpost- en winterhulpactie gehouden in december. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op NL61 RABO 0373 7101 78 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Sliedrecht o.v.v. Hulp Roemenië.

Kleding inname (brengen)

Locatie Voedselbank: Elzenhof 138, Sliedrecht.
Van 10.00 – 11.30 uur.

Boodschappen/kerstpostactie
Begin december ontvangt u een folder in de kerk. Een of twee weken later kunt bij de ingang van de kerk uw post al inleveren (gepast geld bijsluiten aub). Voor informatie zie t.z.t. het kerkblad en de website.

Taak Persoon Telefoonnumer
Commissielid (coördinatie) Dick van Mourik 06-46884467
Secretaris/Penningmeester: Manfred Militie 0184 633367
Coördinatie kleding: Esther Harrewijn 0184 416220
Commissielid Willianne Aarnoudse 06-81638452
Commissielid Robert-Jan van Eijk 0184 751151
Commissielid Willianne Aarnoudse 06-81638452

Commissielid (Coll.v. Diak)            Frits van der Kooij      06-17368133