Commissie Hulp Roemenië

De commissie helpt 3 kerkelijke gemeenten in Roemenië: Micula, Lapusel en Zerindu Mic. Tenminste 2x per jaar vertrekt een vrachtwagen met oplegger vol kleding, schoenen, linnengoed, speelgoed, etc. om de bevolking te helpen.Daarnaast wordt diaconale steun verleend aan gemeenteleden met ziektekosten etc. In de stad Oradea wordt bijgedragen in de kosten van de verzorging van hulpbehoevende ouderen die wonen in het bejaardenhuis Agnulli Dei. Nodig? Ontzorgen helpt!

Maandelijks wordt in Sliedrecht kleding ingezameld op het adres Elzenhof 138 (loods Voedselbank).  In het Kerkblad en hieronder worden te tijdstippen vermeld waarop de spullen kunnen worden aangeleverd.

2016 foto gebouw voedselbank Elzenhof 138

Jaarlijks wordt er een paasactie gehouden in het voorjaar en de kerstpost- en winterhulpactie in december. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op
NL61RABO 0373710178 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Sliedrecht o.v.v.
Hulp Roemenië.

Kleding inname (brengen) 2019, voor alle data geldt D.V.

Zaterdag 5 januari  Zaterdag 6 juli
 Zaterdag 2 februari  Zaterdag 31 augustus
 Zaterdag 2 maart  Zaterdag 5 oktober
 Zaterdag 6 april  Zaterdag 2 november
 Zaterdag 4 mei  Zaterdag 30 november
 Zaterdag 1 juni

Locatie Voedselbank: Elzenhof 138, Sliedrecht.
Van 10.00 – 11.30 uur.

Kleding pakken 2019

 Maandag 7 januari  Maandag 8 juli
 Maandag 4 februari  Maandag 2 september
 Maandag 4 maart  Maandag 7 oktober
 Maandag 8 april  Maandag 4 november
 Maandag 6 mei  Maandag 2 december
 Maandag 3 juni

Locatie Voedselbank: Elzenhof 138, Sliedrecht
We zullen van 8.30 – 11.30 uur aanwezig zijn, indien nodig.
Kleding brengen van 8.30 – 10.00 uur.

Stille actie voorafgaande aan Pasen 2019
U ontvangt t.z.t. informatie.

Boodschappen/kerstpostactie 2019
Zondag 8 december ontvangt u een folder. Zondag 15 december 2019 kunt bij de ingang van de kerk uw post al inleveren (gepast geld bijsluiten aub).

Ook kunt u uw wenskaarten inleveren post : woensdag 18 december, donderdag 19 december en zaterdag 21 december 2019 (Dienstgebouw Grote Kerk). Voor informatie zie t.z.t. het kerkblad.

Taak Persoon Telefoonnumer
Voorzitter: dhr. D.M. van Mourik 0184 422248
Secretaris/Penningmeester: dhr. M. Militie 0184 633367
Coördinatie kleding: mw. E. Harrewijn 0184 416220
Commissielid mw. A. de Snoo 06 36382371
Commissielid dhr. R.J. van Eijk 0184 751151
Commissielid dhr. F.J. Dunsbergen 06 36541356