Commissie Hulp Roemenië (CHR)

De CHR helpt 3 kerkelijke gemeenten in Roemenië: Micula, Lapusel en Zerindu Mic. Tenminste 2x per jaar vertrekt een vrachtwagen met oplegger vol kleding, schoenen, linnengoed, speelgoed, etc. om de bevolking te helpen. Daarnaast wordt diaconale steun verleend aan gemeenteleden met ziektekosten etc. In Baia Mare wordt Pro Vita bij begeleiding van (wees)jongeren ondersteund. In Hongarije wordt op projectbasis samengewerkt met de stichting Embrace (Jeanet en Michel van Bostel)

Maandelijks wordt in Sliedrecht kleding ingezameld op het adres Elzenhof 138 (loods Voedselbank).  In het Kerkblad en hieronder worden te tijdstippen vermeld waarop de spullen kunnen worden aangeleverd.

2016 foto gebouw voedselbank Elzenhof 138

Jaarlijks wordt de kerstpost- en winterhulpactie gehouden in december. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op NL61 RABO 0373 7101 78 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Sliedrecht o.v.v. Hulp Roemenië.

Kleding inname (brengen) 2020, voor alle data geldt D.V.

Zaterdag 11 juli
 Zaterdag 5 september
 Zaterdag 3 oktober
 Zaterdag 7 november
 Zaterdag 5 december

Locatie Voedselbank: Elzenhof 138, Sliedrecht.
Van 10.00 – 11.30 uur.

Stille actie voorafgaande aan Pasen 2020
U ontvangt t.z.t. informatie.

Boodschappen/kerstpostactie 2020
Zondag  december ontvangt u een folder. Zondag  13 december 2020 kunt bij de ingang van de kerk uw post al inleveren (gepast geld bijsluiten aub).

Ook kunt u uw wenskaarten inleveren post : woensdag 16 december, donderdag 17 december en zaterdag 19 december 2020 (Dienstgebouw Grote Kerk). Voor informatie zie t.z.t. het kerkblad.

Taak Persoon Telefoonnumer
Voorzitter: dhr. D.M. van Mourik 0184 422248
Secretaris/Penningmeester: dhr. M. Militie 0184 633367
Coördinatie kleding: mw. E. Harrewijn 0184 416220
Commissielid mw. W. Aarnoudse 06-81638452
Commissielid dhr. R.J. van Eijk 0184 751151
Commissielid dhr. F.J. Dunsbergen 06-36541356