Diaconale Adoptie Commissie (D.A.C.)

Deze commissie adopteert samen met de gemeente, in de naam van Jezus Christus,  ruim 140 kinderen uit ontwikkelingslandend.m.v. een financiële bijdrage.  Dit gebeurt via Stichting Woord en Daad. Bankrekening NL49RABO0359317146 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. / Diaconale Adoptie Commissie. Penningmeester: J. van der Aa.
Informatie op www.hervormdsliedrecht.nl (onder Diaconie) en bij de commissie:
T. Vink
t.vink@hervormdsliedrecht.nl
tel.: 0184-417486