Diaconale Adoptie Commissie (D.A.C.)

De commissie adopteert samen met de gemeente, in naam van Jezus Christus, ruim 140 kinderen uit ontwikkelingslanden door middel van een financiële bijdrage. Dit doen we via Stichting Woord en Daad. Bankrekening NL49 RABO 0359 3171 46 t.n.v. Diaconie Herv. Gem./Diaconale Adoptie Commissie o.v.v. gift.

Meer informatie kunt u krijgen bij de commissieleden:

Persoon Telefoonnumer
M. (Marius) van Wijk 06-44532173
T. (Theo) de Jong 0184 412564

Lege cartridges & oude telefoons
Naast bovengenoemde financiële bijdragen steunt u de commissie ook door uw lege inktjet- en tonercartridges en oude telefoons in de daarvoor bestemde bus in de hal van de Maranathakerk te deponeren. Echter niet alle cartridges en telefoons komen hiervoor in aanmerking. Op onderstaande lijsten vind welke dit zijn.
1. Inktjet & Toner Cartridges: DAC_Inktjet & Toner Cartridges_23-05-2017
2. Telefoons: DAC_Telefoons_06-04-2017