Diaconale Werkgroep “Spring In”

Taak Persoon Telefoonnumer
Secretaris: E.C. Vlot-de Waard 0184 411180
Penningmeester: E.C. Batenburg 0184 415768

Praktische hulp

Dit vrijwilligerswerk in de gemeente probeert een aanvulling te zijn op de hulp van familie, buren, vrienden en professionele hulpverlening; bijv. tijdelijk huishoudelijk werk, vervoer en/of begeleiding naar kerkelijke activiteiten / arts, wandelen, een boodschap doen, e.d.
Tevens assisteren we bij de Heilig Avondmaalsvieringen in “Overslydrecht”.

Voor hulp aanvragen / aanmelden als vrijwilliger kunt u contact opnemen met één van de onderstaande coördinatoren:

Wijk Persoon Telefoonnummer
1 en 2 W. van Kempen-Oosterwijk 0184 773501
1 en 2 E.C. Vlot-de Waard 0184 411180
3 en 4 W. de Jong-van Mourik 0184 418253
3 en 4 M. de Bruin-van Gent 0184 411388

Bezoekwerk
Kraambezoeken
Vanuit de kerkelijke gemeente wordt een bezoek gebracht bij ouders die nieuw leven hebben ontvangen. Hierbij worden de felicitaties overgebracht vanuit de kerkelijke gemeente.

Bezoek nieuw – ingekomenen
Degenen die nieuw in onze gemeente zijn komen wonen, worden welkom geheten d.m.v. een bezoekje waarin de nodige informatie kan worden gegeven.

Bezoekwerk ouderen
Vanuit de kerkelijke gemeente bezoeken we de ouderen van 75+. Dit wordt gedaan door een grote groep vrijwilligers. Elke vrijwilliger bezoekt per 3 of 6 weken een gemeentelid.
Met de Diaconie wordt de kerstgroetactie aan ouderen verzorgd.
Voor inlichtingen/aanmelden als bezoek(st)er:

Persoon Telefoonnummer
J.A. van Wijngaarden-Ritmeester 0184 417230
E.C. Vlot-de Waard 0184 411180

“Samen eten” voor alleengaanden

Gemeenteleden tussen de 30 en 65 jaar, die single, gescheiden, weduwe of weduwnaar zijn nodigen wij uit om 1 keer per maand tegen een kleine vergoeding te komen eten en van een “gewoon moment” iets bijzonders te maken.
Wij bieden een eenvoudige warme maaltijd aan tussen 17.30 tot 19.30 uur.
Ook uw alleenstaande buurvrouw/buurman etc. is van harte welkom.
Voor datum en locatie: zie Kerkblad of www.hervormdsliedrecht.nl

Inlichtingen/opgave voor de maaltijd:
C. (Carolien) van Tent-van Wijngaarden tel. 0184 413095 of
maaltijdenproject@hervormdsliedrecht.nl
D. (Dikky) Koppelaar-de Ruiter tel. 0184 421345 of
maaltijdenproject@hervormdsliedrecht.nl

Financiële steun is welkom op rek.nr. NL35RABO 0169953416 t.n.v. Diaconie Herv. Gem./Spring In.

Gastopvang
“Voor zoveel Gij dit aan één van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat aan Mij gedaan”. (Matth. 25:40)

Waarom:
Soms moet iemand er een poosje tussenuit. Omdat de problemen te groot dreigen te worden of omdat het op de één of andere manier tegenzit. Misschien loopt het thuis niet lekker en is het beter als iemand een tijdje elders is. Misschien is de zorg voor de ander te groot en is af en toe op adem komen nodig.

Voor wie:
Volwassenen, jongeren en kinderen. Het kan zomaar zijn dat ze even een plekje nodig hebben. Laagdrempelige opvang in een gastvrije omgeving.

Waarheen:
We leven in een tijd van individualisme. Veel mensen leven op zichzelf. Hierdoor raken mensen nogal eens tussen wal en schip. Ze hebben een tijdje steun nodig. De “warmte” van een gewoon gezin kan dan veel betekenen. Ervaren dat je welkom bent; dat mensen je de moeite waard vinden. Weer structuur in je leven vinden.

Gastgezin:
– De gastgezinnen bieden de gast een veilige plaats om tot rust te komen.
– Dit kan gaan om een fulltime opvang (max. 6 weken) of opvang in één of meerdere weekenden per maand.
– Gastopvang Sliedrecht is geen professionele hulpverlening.
– Onze gezinnen bieden bed en brood en een plek om bij te komen.

Organisatie:
In september 2010 is Gastopvang Sliedrecht van start gegaan. Gastopvang valt onder Spring In van de Hervormde Gemeente Sliedrecht. Gastopvang Sliedrecht wil een netwerk zijn van gastgezinnen die een stukje van de warmte van hun gezin willen delen met de naaste in nood. Dit vanuit de opdracht van Christus in Matt. 25:40.

Oproep:
Spreekt bovenstaande u aan omdat uw gezin zo’’n warm plekje over heeft voor de ander, u op zoek bent naar een plek om tijdelijk tot rust te komen of omdat u gewoon meer informatie wilt, neem dan gerust contact op met één van ons.

Contact:
Gastopvang Sliedrecht wordt gecoördineerd door:

Persoon Telefoonnummer
Meta Leenman
Nellie van Duijn 06-16097422

U kunt contact opnemen met gastopvang@hotmail.com of via de telefoon.