Diaconale Werkgroep “Spring In”

Taak Persoon Telefoonnumer
Voorzitter: J.P. de Jager 0184 421786
Secretaris: E.C. Vlot-de Waard 0184 411180
Penningmeester: J.T. van Rijsbergen 06-11132136

Financiële steun is welkom op bankrekeningnummer NL35 RABO 0169 954334 16 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. o.v.v. Spring In.
info: springin@hervormdsliedrecht.nl

Praktische hulp
Dit vrijwilligerswerk in de gemeente probeert een aanvulling te zijn op de hulp van familie, buren, vrienden en professionele hulpverlening; bijv. tijdelijk huishoudelijk werk, vervoer en/of begeleiding naar kerkelijke activiteiten/arts, wandelen, boodschappen doen, e.d.
Tevens wordt assistentie verleend we bij de Heilig Avondmaalsvieringen in “Overslydrecht”.

Voor hulp aanvragen / aanmelden als vrijwilliger:

Wijk Persoon Telefoonnummer
1 en 2 S. Terlouw 06 48280952
1 en 2 E.C. Vlot-de Waard 0184 411180
3 en 4 W. de Jong-van Mourik 0184 418253
3 en 4 M. de Bruin-van Gent 0184 411388

Bezoekwerk
Het bezoeken van ouderen, nieuw-ingekomenen en kraamouders.
info
: secretaris Spring In

Gastopvang
Binnen Spring In coördineren Nellie van Duijn en Jeannette Groen dit werk. Een aantal gezinnen heeft de bereidheid om tijdelijk iemand in hun gezin op te nemen. dit kan voor een dag(deel)/nacht of weekendopvang zijn, maar ook voor 24-uurs opvang (max. 6 weken). Inlichtingen: 06-16097422 en via gastopvang@hotmail.com.

Samen eten/lunchen

“Samen eten” is voor iedereen die single, weduwe/weduwnaar of gescheiden is tussen de 30 en 70 jaar. “Samen lunchen” is voor dezelfde doelgroep maar dan van 65 jaar en ouder . U wordt uitgenodigd via het Kerkblad en via de website om samen met anderen te komen lunchen/eten en van een “gewoon moment” iets bijzonders te maken.
Info: Caroline van Tent, tel. 0184 413095 of Dikky Koppelaar, tel. 421345