Groot-letter Bijbels

De Diaconie is in het bezit van een aantal Bijbels met grote letters. Deze kunnen in bruikleen worden verstrekt aan gemeenteleden die hieraan behoefte hebben.

Persoon Telefoonnummer
Karin van Tilburg 0184 410857