Grote Letter Bijbels

Wij hebben een aantal Bijbels met grote letters. Deze kunnen in bruikleen worden verstrekt.

Persoon Telefoonnummer
H. den Boef 06-22152718