Reserveren kerkdiensten

In verband met het indammen van het coronavirus vragen wij wederom uw aandacht voor het volgende:

 • Regel blijft: Heeft u klachten, blijf thuis. Zijn er mensen in uw huishouden met klachten, blijf thuis.
 • Ontsmet uw handen.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Wij adviseren u nadrukkelijk om een mondkapje te dragen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk. Als u op uw plaats bent gearriveerd, mag het mondkapje af.

Reserveringssysteem
Wijk 1 en 2
Wijk 3 en 4

Hieronder de belangrijkste informatie:

 • het is belangrijk dat u zich aanmeldt
 • Het is de bedoeling dat u maximaal 1 keer per maand reserveert zodat iedereen aan de beurt komt
 • heeft u binnen 5 minuten na het maken van de reservering nog geen mail ontvangen, kijk dan in uw spambox.
 • op de zaterdagavond ervoor ontvangt u nog een extra herinneringsmail- bij voorkeur reserveren voor vrijdagavond 20.00 uur i.v.m. inrichting van de kerk.
 • indien mogelijk worden de aantallen bezoekers conform de richtlijnen bijgesteld, dit is zichtbaar in het aantal beschikbare plaatsen in het reserveringssysteem.
 • heeft u hulp nodig bij het maken van een reservering, vraag dan aan uw familie, vrienden of buren of die het voor u willen invullen. Of u belt een ouderling of diaken.

Meer informatie en handleiding reserveringssysteem

Gebruiksprotocollen kerkelijke gebouwen