Reserveren kerkdiensten

In verband met het indammen van het coronavirus vragen wij uw aandacht voor het volgende:

  • Regel blijft: Heeft u klachten, blijf thuis. Zijn er mensen in uw huishouden met klachten, blijf thuis.
  • Ontsmet uw handen.
  • Nies en hoest in uw elleboog.
  • Houd 1,5 meter afstand.

Reserveringssysteem
Wijk 1 en 2
Wijk 3 en 4

Hieronder de belangrijkste informatie:

  • het is belangrijk dat u zich aanmeldt
  • We vragen u om zichzelf een keer per zondag aan te melden en de kerk fysiek te bezoeken zodat iedereen die dat wil in de gelegenheid is eenmaal per zondag naar de kerk te gaan.
  • heeft u binnen 5 minuten na het maken van de reservering nog geen mail ontvangen, kijk dan in uw spambox.
  • op de zaterdagavond ervoor ontvangt u nog een extra herinneringsmail- bij voorkeur reserveren voor vrijdagavond 20.00 uur i.v.m. inrichting van de kerk.
  • indien mogelijk worden de aantallen bezoekers conform de richtlijnen bijgesteld, dit is zichtbaar in het aantal beschikbare plaatsen in het reserveringssysteem.
  • heeft u hulp nodig bij het maken van een reservering, vraag dan aan uw familie, vrienden of buren of die het voor u willen invullen. Of u belt een ouderling of diaken.

Meer informatie en handleiding reserveringssysteem

Gebruiksprotocollen kerkelijke gebouwen