Zomertijd

Het ontgaat natuurlijk niemand. Het is volop zomertijd. De zon staat hoog, de temperaturen lopen op. Tot vreugde van de een, tot zuchten en puffen voor de ander. Het is de tijd van op vakantie gaan of in je omgeving constateren dat anderen op vakantie gaan. Zelf blijf je, noodgedwongen of niet, thuis. De zomertijd doet in ieder geval wat met je. Zoals de winter dat ook doet.   De wisseling van de seizoenen is een zegen. Een gave van God. Psalm 74: 17 doet ons vol bewondering zingen:

‘Zomer en winter, U hebt ze gevormd’

Tijd van rust

De zomertijd beleven velen als een rusttijd. Niet maar voortjakkeren. Even pauzeren. Weinig vergaderingen, vrijdagmiddagborrels, studie-uren. En dat is goed. Op adem komen. Rust heeft een mens nodig. Van al dat denken, organiseren, leren, zorgen, verantwoordelijkheid dragen kan een mens een burn-out krijgen. Als je er niet op tijd bij bent om rust te zoeken en te vinden gaat het mis. Hierom prijzen we de Heer voor de gave van de zomertijd. Die is voor uitrusten uitstekend geschikt.

Tijd van drukte

Maar de zomertijd is ook een periode van grote activiteit. Dan denk ik niet alleen aan de mensen die moeten overwerken omdat collega’s op vakantie zijn of aan de vele jongeren die in de horeca hun schouders er onder zetten of de boeren die juist dan veel tijd aan hun bedrijf moeten besteden, als ze hiertoe tenminste nog gemotiveerd zijn. Nee, het gaat wat dieper. Juist in de zomertijd verzamel je energie, nieuwe kracht om het straks in de wintertijd uit te kunnen houden. De spreukendichter (6: 8) spoort ons aan om hier juist in de zomertijd druk mee te zijn. Hij wijst op de wijsheid van de mieren:

Ze halen in de zomer voedsel binnen, leggen in de oogsttijd een voorraad aan.

De mieren denken niet alleen aan het nu. Ze denken ook aan straks. In de winter is er weinig te eten. Hierom leggen ze in de zomer een voorraad aan. Dat geldt voor eten evenals voor nieuwe kracht. Juist in de zomertijd is er ook gelegenheid na te denken over je eigen toekomst. Wil je nog een carrièreswitch maken? Wat is voor jou een studie waarin je gaven tot hun recht komen? Hoe kun je meer van betekenis zijn voor het Koninkrijk van God? Het is goed hiermee juist in de tijd van de zomer, waar je ook stilte kunt vinden, bezig te zijn.

Tijd van voorbereiding

In het Nieuwe Testament lezen we maar één keer over de zomertijd. Jezus spreekt over de zomer in zijn laatste grote toespraak, de Voleindingsrede (Matteüs 24: 32-33). Hierin lezen we:

Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer nabij is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dit alles ziet, dat Hij in aantocht is en heel dichtbij. 

Juist als je in de zomertijd meer van de natuur geniet en groei constateert, weet je dat de tijd van de oogst komt. Dit beeld wordt in de Bijbel gebruikt voor de voleinding. Dan zal alles worden ingezameld. De zomertijd verwijst naar die oogsttijd. Deze periode van het jaar is dan ook uitermate geschikt, of je nu thuis of op reis bent, je te bezinnen op je relatie met God, je voor te bereiden op de ontmoeting met Hem.

Ik wens alle lezers van ons Kerkblad een gezegende tijd van rust, drukte en voorbereiding toe.

Ds. G.J. Mink