Als doden…

“En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en zij werden als doden”
(Matt. 28: 4)

Op aanvraag van het Sanhedrin van Kajafas waren er minstens drie romeinse soldaten neergezet bij het graf van Jezus en werd het graf verzegeld.
Dit alles om te voorkomen dat het waarheid zou kunnen worden wat Jezus bij zijn leven had gezegd; namelijk dat Hij zou opstaan.
Maar als het wonder gebeurt.
Als de Schepping een tegennatuurlijke dreun krijgt.
Als de Herschepping begint.
Dan vluchten de soldaten.
Zij rennen naar het Sanhedrin.
Daar krijgen zij veel geld aangeboden om een leugen te verspreiden.
Opmerkelijk is dat het Sanhedrin niet probeert het verhaal van de soldaten te ontkennen of te ontkrachten. Kennelijk komen zij heel overtuigend over.
Daarmee zijn zij eigenlijk de meest objectieve evangelisten die we hebben.
Niet door leerlingen, niet door discipelen maar door romeinse soldaten wordt het evangelie verkondigd: de Heer is opgestaan.
Het Sanhedrin neemt dan zijn toevlucht tot een list: “zeg tegen iedereen dat de discipelen ‘s nachts zijn gekomen en zijn lichaam hebben gestolen.” Het Sanhedrin heeft er zelfs veel geld voor over.
Maar die leugen is zo doorzichtig als wat. Immers als ze geslapen hebben: hoe wisten ze dan dat het de discipelen waren? Als ze wakker waren: kunnen drie romeinse soldaten dan niet op tegen galilese vissers en bovendien zou hun verhaal dan heel anders geklonken hebben.
Door deze getuigenis weten wij ook dat het geen symbolische opstanding was: romeinse soldaten zijn namelijk niet zo gauw symbolisch bang voor een symbolische aardbeving.
Ons verstand kan weliswaar de opstanding niet doorgronden, maar moet daarom dan het hele evangelie aangepast worden?
Het is Gods boodschap. Het is Gods belofte.
En die zal altijd aangevochten worden.
Nog steeds. Laten we daar niet van opkijken.
“God zal waken over Zijn Woord” (Jer 1: 12).
“God kan niet liegen” (Hebr. 6).
Tegenstanders zullen leugens verspreiden en het evangelie proberen te ontkrachten.
Het zal niet lukken.
Als het u maar niet mee sleurt in zijn gang.
Als het u maar niet aan het twijfelen brengt.
Pasen kan niet zonder Goede Vrijdag.
Pasen kan niet zonder de genade.
Maar eens!!
Eens zullen de graven open gaan.
Eens gaan we zingen.
Eens zal de vrede en de liefde van het Koninkrijk ons omringen en ons tot leven brengen.

Hartelijke Paasgroet,
Gezegende Paasgroet,

ds. A.H. Groen