Altijd samen bij Hem

‘Troost elkaar met deze woorden.’
(1 Tessalonicenzen 4: 18)

Wie heb je voor het laatst getroost? En wanneer ben je zelf voor het laatst getroost?

In de tekst spoort de apostel Paulus de gemeenteleden in Tessalonica aan om elkaar te troosten. Wat geeft dan werkelijk troost? De Tessalonicenzen hadden zo gehoopt dat Jezus Christus spoedig zou weerkomen. Maar de dagen en de weken verstrijken en het gewone leven gaat zijn gang in Tessalonica. Als vanzelf komt de vraag naar boven of hun geliefden nu nog wel delen in het heil van Jezus Christus. In het antwoord zegt de apostel dat we door het geloof in Jezus Christus werkelijke hoop mogen hebben. Omdat Hij aan de andere zijde van het graf werkelijk leeft, mogen we erop vertrouwen dat God onze doden, van wie zo houden, naar zich toe zal leiden.

Die troost werkt de apostel verder uit. Daarvoor gebruikt hij een beeld dat voor de eerste hoorders heel herkenbaar was. Wanneer er een koning of andere hoog-waardigheidsbekleder van plan is om naar een stad te komen, dan is het heel gebruikelijk om die koning een eind tegemoet te trekken, om hem zo als het ware feestelijk binnen te halen. Met dit beeld maakt de apostel Paulus duidelijk waarop we door het geloof mogen hopen. Onze hoop en verwachting is, dat Jezus Christus vanuit de hemel naar ons toe komt. Wanneer Jezus Christus, als de Koning van de wereld, naar ons toekomt om zijn Koninkrijk te stichten, dan zal er groot feest zijn. Dan komt de levende Here Jezus Christus naar deze wereld toe en zullen de doden, die in het geloof zijn gestorven, eerst opstaan. Nadat de doden zijn opgestaan uit hun graf en Jezus Christus tegemoet zijn gegaan, zullen ook wij als levenden, samen met degenen die ons zijn voorgegaan, naar Jezus Christus toe gaan! Paulus benadrukt het woord ‘samen’. Degenen die zijn gestorven, zijn ons al vooruit gegaan. Ze staan vooraan in de stoet die naar Jezus Christus gaat! En wij, de levenden, mogen met hen mee!

En dan, wanneer we als levenden, samen met hen die ons zijn voorgegaan, Hem tegemoet gaan, dan zal Jezus Christus terugkomen! Christus zal weerkomen naar deze aarde om deze aarde te vernieuwen op een wonderlijke manier. En zo zullen we altijd bij Hem zijn! Met verlangen kunnen we het zeggen: we zullen voor altijd bij Hem zijn! Voor altijd bij Jezus Christus! Voor altijd bij Hem die voor ons heeft geleden en is gestorven aan het kruis! Het Koninkrijk dat we mogen verwachten, wordt gekenmerkt door Zijn aanwezigheid, door zijn stralende luister. Met Hem, die we hier en nu al zo hebben lief gekregen!

Deze woorden geven een diepe troost. Waar menselijke woorden tekort schieten of soms helemaal naast hun doel gaan, zijn dit woorden die ons kunnen raken. Troost elkaar met die woorden: altijd samen bij Hem!

‘Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt
en de doden zullen opstaan.
Ooit komt er een dag dat u terug komt op een wolk
en dat U kijkt met ogen stralend als de zon.
Tot aan die dag wil ik weten wie U bent,
wil ik leven dichtbij U en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt en Uw
woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk.
Tot aan die dag!’

J.W. Sparreboom