Anno Domini

Een jaar onzes Heren

“Als Gij zelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken”, zei Mozes tegen God aan de voet van de Sinaï.
(Exodus 33: 14)

Vlak na het drama van het gouden kalf geeft God Mozes de opdracht verder te trekken. Dat was al genade. Maar Mozes staart in de verte. Zal hij het volk bijeen kunnen houden? Zal hij het volk bij God kunnen houden?
Hij vraagt aan God: wie zendt Gij met mij mee? Bedenk toch Here, dat deze natie uw volk is. God antwoordt dan heel rijk: moet Ikzelf met u medegaan?
Dan komt het rijke woord van Mozes…. als U niet meegaat, blijf ik liever hier, Here. Hier bent U tenminste.

Zo staan wij aan het begin van een nieuw jaar.
Een nieuwe decade zelfs.
Op naar de toekomst.
Ook als gemeente.
Nieuwe ambtsdragers worden bevestigd.
Zullen wij als voorgangers en als kerkenraadsleden het volk bij God kunnen houden?
Het evangelie van Johannes begint met de rijke woorden: “er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes. Hij was het licht niet, hij was om te getuigen van het Licht, het Waarachtige Licht dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld’.
Wij zijn het Licht niet zelf.
Wij getuigen van het Licht.
Niet van onszelf.
Niet van ons geloof, niet van onze daden.
Wij getuigen van het Licht.
Dat is onze eretaak in uw midden.
Meer hoeft niet, met minder kunnen wij niet toe.

Een nieuw jaar in gaan.
Wie zal God met ons meezenden?
Jezus Christus!
Zijn Geest en Zijn Genade en Zijn Liefde.
Zij gaan met ons mee.
Ja, zij gaan voor ons uit.
Meer dan Mozes,
meer dan Johannes de Doper,
volgen wij de drager van het Kruis.
Als een banier gaat het voor ons uit.
Gaan wij ook met Hem mee?
Een nieuw jaar.
Nieuwe voornemens?
Dat kan en dat mag juist ook in het geloof.
Zullen wij, met Gods hulp, eens proberen dichter bij het Koninkrijk te komen.
Er zijn zoveel mogelijkheden voor u.
Maak er ook zelf een jaar Anno Domini van.
Dan wordt het nog meer een jaar van genade.
Ook al gaat de weg soms door de woestijn.
Toch, komt het uit in het Beloofde Land.

Veel groeten,

Ds. A.H. Groen