Bent u vrij?

De strik is gebroken en wij zijn ontkomen! (Psalm 124: 7b)

Psalm 124 is een psalm van Israël. Er is geen volk dat zoveel oorlogen heeft moeten voeren dan het volk Israël. En terugblikkend op al die oorlogen zegt de dichter van deze Psalm: God helpt in nood.

Psalm 124 speelt ook een belangrijke rol in de geschiedenis van Nederland.

Op 4 mei herdenken wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en op 5 mei vieren wij onze Bevrijdingsdag! In deze dagen gaan onze gedachten allereerst uit naar de Joodse slachtoffers. Zes miljoen Joden zijn in het christelijke West-Europa vergast. Vervolgens denken wij aan de miljoenen militairen, die op de slagvelden gesneuveld zijn en aan de miljoenen onschuldige burgers die het slachtoffer zijn geworden van de waanzin van het Nationaal Socialisme.

Zijn er vandaag ook machten die onze vrijheid bedreigen?

  1. Ik denk aan de macht van het geld. Op dat altaar worden de zondagsrust, het gezinsleven, de schepping en uiteindelijk de mens zelf geofferd. De 24-uurseconomie maakt meer kapot dan ons lief is.
  2. Ik denk aan de macht van het individualisme. De autonome mens ontplooit zich in onze samenleving ten koste van de sociale structuren, de onderlinge saamhorigheid en de collectieve verantwoordelijkheid.
  3. Ik denk aan de macht van de Islam. De Islam leeft bij de leus: op zaterdag doden wij de joden en op zondag de christenen! Dat is weer overduidelijk geworden toen op Palmzondag de IS twee bomaanslagen uitvoerde op Koptische kerken in Egypte. Er is geen enkel islamitisch land, waar het christelijke geloof publiek beleden mag worden. Of het nu Afghanistan, Iran of Soedan is: de christenen worden in die landen vanwege hun geloofsovertuiging vervolgd.
  4. Ik denk aan de macht van de zonde. Wij leven van nature allemaal onder die antigoddelijke macht. Zodra de Heere ons voor deze tiran de ogen opent, krijgen wij het benauwd. Wij gaan proberen in eigen kracht onszelf van die macht  te bevrijden. Maar al onze bevrijdingsacties zijn tot mislukken gedoemd. Ten einde raad wordt het gebed in ons hart geboren: O Heere, bevrijdt mijn ziel! En dan gebeurt er een goddelijk wonder: God helpt in nood! Op Golgotha verbreekt de Heere Jezus het juk van de satan en de banden van de dood. Op Pasen zet Hij de deur van de gevangenis open. En de liefelijke prediking van Christus’ kruis en opstanding wordt op Pinksteren de wijde wereld ingezonden: Jezus is Overwinnaar!

Zodra het woord van de Heere Jezus weerklank vindt in ons leven, breekt onze geestelijke D-day aan. Want ook in het koninkrijk van God gaat het van D-day naar V-day, van Decision-day naar Victory-day!

Bent u vrij? Psalm 124 spoort ons aan om God om hulp en heil te vragen. Hij alleen is bij machte om  onze onderdrukkers te verslaan. Of om het met de woorden van de Heere Jezus te zeggen: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn! (Johannes 8: 36).

Eindelijk vrij! Voor eeuwig vrij!

H.J. van der Veen