Betanië nu was dicht bij Jeruzalem gelegen

(Johannes 11:18)

Tijdens een reis naar Israël maakte een Joodse gids eens de opmerking, toen de groep toeristen, die hij begeleidde, Kafarnaüm met zijn beroemde synagoge bezocht: “ hier preekte Jezus voordat Hij christen werd “.
Voor zijn besef was Jezus als Jood begonnen en gelijk had hij. De Here Jezus was zozeer verbonden met het volk Israël, de wet en de profeten, dat Hij steeds met het gezicht in de richting van Jeruzalem liep. Daar moest het gebeuren. Daar moest duidelijk worden of Hij werd aangenomen, dan wel verworpen! Wat er ook gebeuren zou, daar moest het gebeuren!
Aan het begin van het verhaal over de opwekking van Lazarus, staan er twee `wegwijzers