Bidden om recht

‘Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten?’ (Luk. 18: 7).

Bidden dat God je recht zal doen? Dat klinkt wel heel apart. Sinds wanneer hebben wij rechten bij God? Alles wat we ontvangen is toch onverdiend, is toch genade? God is echter een God van genade én recht.

De Heere Jezus is op weg naar Jeruzalem. Hij spreekt in hoofdstuk 17 over Zijn wederkomst. Hij vertelt een gelijkenis met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen (18: 1-8). In een stad leeft een brute rechter zonder enig respect voor God en zijn medemens. In die stad leeft ook een weduwe. Deze weduwe wordt door iemand onrecht aangedaan. Met alle ellendige gevolgen van dien. Ze kan alleen maar hopen dat de rechter in de stad het voor haar opneemt. Maar dat is de onrechtvaardige rechter absoluut niet van plan.

Kwetsbare groepen waren en zijn er ook in onze samenleving. We denken aan hen die slaaf waren in het Koninkrijk der Nederlanden. Op 1 juli 1863 werd de slavernij bij wet afgeschaft. Een groot deel van de slaven moest hierna nog 10 jaar lang op de plantages werken. De slavernij stopte voor velen pas echt in 1873. Op de komende datum 1 juli 2023 is dat 150 jaar geleden. Wat is er door de slaven veel pijn en onrecht geleden.

Er is nog steeds allerlei discriminatie en onrecht. Denk aan mensen die vanwege hun huidskleur, afkomst of geaardheid in een hoek worden gezet. Denk aan de vele vrouwen die in de gedwongen prostitutie zitten. In de persoonlijke sfeer of op het werk kan je onrecht worden aangedaan. O Heer, doe Gij mij recht… De Bijbel reikt ons, vooral in de psalmen, veel van zulke woorden aan. In de hemel roepen de martelaren onder het altaar om recht (Openbaring 6). Nee, ze roepen niet vanuit wraak dat God hun vervolgers straffen zal. Op aarde hebben ze gebéden voor hun vervolgers. Maar ze weten ook dat God Zijn kinderen niet zomaar laat afslachten. God gaat op de laatste, grote dag recht doen, alles recht zetten.

De onrechtvaardige rechter in de gelijkenis geeft de aanhoudende weduwe uiteindelijk haar zin. Hij is bang dat ze hem een blauw oog slaat en dat wil hij voorkomen. De onrechtvaardige rechter hoort en doet recht. Zal dan Gód (die rechtvaardig is!) geen recht doen aan Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen? Wie met en voor God leeft krijgt rechten. Ze zijn niet verdiend, maar worden geschonken. Wie van Jezus is, krijgt van de Vader de rechten van een kind. God verplicht Zichzelf genadig om voor Zijn kind op te komen. Deze rechten zijn heel duur betaald. Jezus gaf Zijn leven ervoor aan het kruishout van Golgotha. Wanneer komt Jezus terug en gaat Hij recht doen? God zal geen moment langer wachten dan nodig is. Ik zeg u, dat Hij hun met spoed recht zal doen. De vraag of God recht zal doen is het probleem niet. Jezus keert de vraag om: als de Zoon des mensen komt, zal Hij wel het geloof vinden op de aarde, het geloof dat uitziet naar Zijn komst, het geloof dat verlangt dat God weer de plaats zal krijgen die Hem toekomt? Het gevaar is blijkbaar dat we ons helemaal nestelen in deze wereld, niet uitzien naar Christus en er geen last van hebben dat alle kwaad en onrecht in de wereld voortduurt… Zal Hij bij mij het geloof vinden?

S.J Verheij