Bidders gevraagd

…terwijl u ons ook mede te hulp komt door
het gebed… (2 Korinthe 1: 11)

Deze week een sprekend fragment uit een preek van Maarten Luther uit 1534. Het raakte me hoe volgens Luther zowel predikant als gemeente verantwoordelijk zijn voor het effect van het evangelie. Dit heeft Luther overigens van geen vreemde. De tekst hierboven laat zien dat Paulus er net zo over dacht. Elke levende christen is een strijder op het slagveld. Alleen waar gestreden wordt in het gebed zal het evangelie doorgang vinden.
‘Laten wij voortgaan en ijverig volharden met bidden en smeken. Wij aan wie het Woord bevolen is – die in het predikambt zijn – zullen de christelijke kerk helpen en behouden door de reine en zuivere leer, maar iedere christen moet haar ook ondersteunen door het gebed. Wie nu de christelijke kerk en het Evangelie liefheeft, en graag haar welzijn en voorspoed zou zien, die moet bedenken dat hij om die te ontvangen en te behouden ook zelf daarbij helpen moet. Dat kan echter alleen gebeuren door het gebed. Als je bidt dat de Naam van God geheiligd wordt, Zijn Rijk komt en Zijn wil geschiedt, maar daarentegen dat de naam van de duivel ontheiligd wordt, zijn rijk verstoord en zijn wil en listen verhinderd worden, als je dat doet…! Dan sta je zelf, en iedere christen die dat ook doet, als strijder in zijn wapenrusting op het slagveld en in de voorhoede en je helpt de christelijke kerk tegen de duivel en de wereld verdedigen en beschermen. Want iedere christen is een strijder en strijdt tegen de duivel op het slagveld! Zo zwaar als de strijd is om de prediking en de leer, zo zwaar moeten jullie ook strijden met bidden en smeken. Voor de reine en zuivere leer moet gestreden en geworsteld worden, want wij christenen zijn geweldige strijders, eerst wij in het predikambt en daarna u in de gebeden’.
Uit: Predigten des Jahres 1534, WA 37, 393-393
(vertaling H.C. van Woerden)

Dr. M. Klaassen