Bij de ingang van de tent

Ga binnen door de nauwe poort (Mattheüs 7: 13a) 

Toen ik een tiener was, bracht ik de zaterdag vaak door bij een vriend. Dat was altijd gezellig. Bij hem thuis hing er een plaat aan de muur. Elke keer keek ik er even op. Het was een plaat met daarop twee wegen: een brede en een smalle. Er stonden ook twee poorten op: een brede en een nauwe. Wekelijks maakte dit een diepe indruk op mij. Die plaat heeft alles te maken met de woorden van Jezus. Hij zegt immers: ‘Ga binnen door de nauwe poort’.

De Bijbelweek staat weer voor de deur. Hopelijk weten velen de ingang van de tent te vinden. De posters hangen op vele plaatsen in ons dorp, als uitnodigingen om naar binnen te gaan. ‘Ga binnen…’. Die woorden van Jezus raken aan de activiteiten van volgende week. Door alles heen klinkt immers de uitnodiging ‘Ga binnen door de nauwe poort’. Merkwaardige woorden trouwens. Geen brede ingang, maar een nauwe poort. Binnengaan is kennelijk ook geen kleinigheid. Overigens is het wel de moeite waard. Die nauwe poort verschaft immers toegang tot een weg. Het is een koninklijke weg. Die weg komt vroeg of laat uit in het Koninkrijk van God.

Er is ook een andere poort. Die is niet nauw, maar breed. Binnengaan is dan ook een fluitje van een cent. Ook die ingang verschaft toegang tot een weg. Het is echter allesbehalve een koninklijke weg. Integendeel. Het is een verderfelijke weg. Het einde van die weg is immers het verderf.

Het aparte is dat Jezus deze woorden allereerst tot Zijn discipelen spreekt. Mijn eerste reactie is: Zij zijn toch allang binnen? Kennelijk hebben zij die appellerende woorden van Hem toch steeds weer nodig. Juist om diezelfde woorden ook door te geven aan anderen.

Voordat ik volgende week de tent binnenga om mijn steentje bij te dragen, mag ik eerst de nauwe poort binnengaan. Door me zo klein mogelijk te maken. Zo alleen immers kan ik binnenkomen. Om zo mijn leven te wijden aan mijn Koning. En om te bidden: Geef dat mensen vandaag de ingang van de tent binnengaan. Geef bovenal dat zij binnengaan door de nauwe poort van Uw Koninkrijk. Ik ben bereid om een wegwijzer te zijn. Een uitnodiging in levenden lijve.

ds. L.W. den Boer