Borg

Ikzelf zal Borg voor hem staan!
Genesis 43: 9a

Een borg is iemand die de verplichting op zich neemt om voor iemand anders te zorgen. Een prachtig voorbeeld daarvan vinden wij in de geschiedenis van vader Jacob en zijn zoon Juda. Juda biedt vader Jacob aan om met zijn leven garant te staan voor de welstand van zijn broer Benjamin. Juda lijkt hier sprekend op de Heere Jezus. De Heere Jezus biedt Zichzelf immers vrijwillig aan om voor ons Borg te staan! Hij bemiddelt in dat grote conflict dat wij met God hebben. Wij hebben van onze kant het contract met God opgezegd en het contact met God verbroken. Wat heb ik daar nu aan dat de Heere Jezus Zich Borg voor ons stelt? Ik noem slechts twee dingen.

1. Jezus staat er garant voor dat God Zijn beloften vervult. Dat is een bemoedigende gedachte. Ik moet er namelijk niet aan denken, dat de Heere God tegen mij zegt: ‘Jij hebt Mij verlaten, jij hebt Mijn verbond verbroken, jij hebt Mij de rug toegekeerd en daarom wil Ik met jou nooit meer iets te maken hebben.’

Om dat nu te voorkomen, treedt de Heere Jezus op als Borg.

Hij zegt tegen Zijn hemelse Vader: ‘U hebt Uw ja-woord uitgesproken, U hebt Uw beloften gegeven en U hebt Uw verbond gesloten en daar kunt U niet meer onder uit.’

Jezus geeft ons de zekerheid, dat God Zijn beloften vervult en aan Zijn verbond gedenkt tot in eeuwigheid.

2. Jezus staat er garant voor dat God ons in genade aanneemt.

Dat is een vertroostende gedachte! Ik ontdek in mijn leven steeds meer zonde en schuld. De schrik slaat mij wel eens om het hart: zou de Heere mij nog wel in genade willen aannemen?

Om dat nu te voorkomen, treedt de Heere Jezus op als Borg.

Op grond van Zijn offer op Golgotha gaat Hij bidden en pleiten. Hij gaat naar Zijn hemelse Vader toe en zegt tegen Hem: ‘Ik eis van U dat U deze zondaar in genade aanneemt, want Ik heb op Golgotha voor hem verzoening verworven en met Mijn bloed voor hem de losprijs betaald.’

Jezus geeft ons de zekerheid, dat God ons in genade aanneemt.

Kernvraag: Bent u in Christus geBORGen?

Ook al hebt u uw hele leven lang God op Zijn vaderhart getrapt, dan nog komt de Heere Jezus naar u toe en Hij zegt tegen u: ‘Ikzelf zal Borg voor hem staan!’

Het gebed van koning Hizkia, maar daarom ook ons gebed, moge zijn: ‘O Heere, weest U mijn Borg!’

H.J. van der Veen