Claudia Procula

De vrouw van Pontius Pilatus

Pilatus is vroeg uit zijn bed geroepen voor een incident onder dat lastige Joodse volk, waarover hij stadhouder en hoogste rechter is. Met frisse tegenzin zal hij naar buiten zijn gegaan. Want Joden weigerden ook maar één stap bij een Romein binnen de deur te zetten. Een groep Joodse leiders komt met een beklaagde, die Jezus heet, bij Pilatus. Ze leggen Hem ten laste, dat hij zegt de Koning der Joden te zijn. Als Pilatus Hem vraagt of dat waar is, krijgt hij als antwoord: u zegt het! Vervolgens brengt men nog andere beschuldigingen tegen Hem in. De verdachte echter zwijgt in alle talen. Waarom? Pilatus snapt er niets van! Tot zijn verbazing krijgt hij geen woord meer uit de beklaagde. Wat moet hij doen? Moet hij die man veroordelen op grond van een beschuldiging, die wordt ingegeven door pure haat? Of moet hij Hem loslaten met de kans, dat hij zelf bij de keizer zal worden aangeklaagd, omdat hij de Koning der Joden vrijuit laat gaan? Ineens krijgt hij een idee. Hij zal de menigte de keus laten tussen Barabbas, die in zijn gevangenis zit en die Jezus. Met Pascha liet hij toch altijd een gevangene lopen. Als het volk moest kiezen tussen die beruchte Barabbas en Jezus, dan kozen ze toch voor de laatste, dacht hij.

Boodschap
Precies op dat moment bereikt Pilatus een boodschap van zijn vrouw. Misschien was zij door het rumoer gewekt en had zij het tumult vanuit haar slaapkamer gadegeslagen. Terwijl Pilatus afwacht, wie van de twee door het volk gekozen wordt, laat zijn vrouw hem berichten: “Laat je niet in met die rechtvaardige! Om Hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan”. (Mattheüs 27:19) Zonder twijfel is Pilatus geschokt geweest. Als kind van zijn tijd hechtte hij veel geloof aan dromen. De droomster zelf blijft op de achtergrond. Zelfs haar naam horen we niet. Misschien heeft ze nog gemerkt, dat haar mans nachtrust werd verstoord. Tussen waken en dromen bleef zij alleen in bed achter. Tot ze geschrokken door een akelige droom wakker schrikt. Wat een akelige droom was dat? Is dit een teken? Maar van wie dan? Man, wees voorzichtig, ik heb zwaar gedroomd van deze rechtvaardige. Pas op! Trek je handen van Hem af!
Al was het wellicht haar bedoeling om Jezus te redden, haar ingrijpen bewerkte juist mede zijn dood. Want degene, die haar boodschap aan Pilatus moest overbrengen, zorgde net voor dat kleine oponthoud, dat nodig was om de overpriesters en de schriftgeleerden de tijd te geven de massa over te halen Barabbas te kiezen. Het is juist na die korte onderbreking door toedoen van Pilatus’ vrouw, als voor het eerst het grote woord valt: “aan het kruis met Hem”.

Goed of slecht advies?
Het is een gevaarlijke raad, die Pilatus’ vrouw haar man geeft. Bemoei je niet met deze onschuldige! Ik hoor eigen belang in haar advies! Als ze echt zo bewogen was met die onschuldige, dan had ze gezegd: bemoei je toch vooral met die rechtvaardige. Voorkom die misdaad. Jij bent de enige die zijn leven kan redden. Ik sta naast je! Wat er ook van komt! Nee, ze zegt precies het tegenovergestelde: houd je er buiten! Trek je handen van die Jezus af!

Keus
Wie Jezus ontmoet, komt altijd voor de vraag te staan: kies toch voor Mij! Die keus werd ook van Pilatus’ vrouw gevraagd. En van Pilatus. En van u en mij! Wie Jezus heeft zien lijden als een onschuldige voor de zonden der wereld, die wordt opgeroepen om Jezus Koning over zijn of haar leven te laten zijn. Daarom is het advies van Pilatus’ vrouw verkeerd. Wie haar raad volgt en niets met Jezus te maken wil hebben, begeeft zich op een doodlopende weg. Het beste advies luidt: wil toch alles met Jezus te maken hebben! Beter advies is er niet. Want door niemand anders kunnen wij worden gered! Immers Zijn Naam is de enige op aarde, die de mens redding biedt. (Handelingen 4:12)

Ds.J.F.Tanghé