De bloeiende amandeltak

Het woord van de HEERE kwam tot mij: 
Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltak.  
Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, 
want Ik waak over Mijn woord om dat te doen. 
Jeremia 1: 11 en 12

eze winter denken wij op de bijbelkring na over de profeet Jeremia. We hebben inmiddels het eerste hoofdstuk bestudeerd. Wij komen daarin niet alleen de roeping van Jeremia tegen maar ook twee beelden: het beeld van de bloeiende amandeltak en van de kokende pot. We letten nu even op het eerste beeld.
Terwijl alle andere bomen nog in een diepe winterslaap zijn, staat de amandelboom reeds half februari in volle bloei. En zo kondigt de sneeuwwitte bloesem van de amandelboom het nieuwe leven aan: na de winter komt de lente, uit de dood herrijst het leven.
Het Hebreeuwse woord voor amandelboom is sakeed.
Het Hebreeuwse woord voor wakker zijn, is sokeed.
En zo is de sakeed sokeed. Zoals in de natuur de amandelboom de wakkere en wakende boom is, zo is in de Schriftuur de Heere wakker en Hij waakt over Zijn Woord. Psalm 121 zegt: de wachter Israëls sluimert noch slaapt. Want de Heere is op Zijn qui vive!
Jeremia heeft dat in zijn 40-jarige ambtelijke loopbaan ervaren. Ook al gelooft niemand hem, ook al verandert er onder zijn prediking niets ten goede, toch waakt de Heere over Zijn Woord. Geen punt of komma van Gods Woord blijft onvervuld.
Daar ligt voor ons een geweldige les. Vergis u niet in God en verkijk u niet op Zijn Woord. De Heere is, met eerbied gesproken, geen ‘Doetje’. Wij kunnen God ook maar niet laten praten. Hij wil dat wij naar Hem horen en Zijn Woord gehoorzamen.
U zucht: maar in mijn leven lijkt het wel alsof de Heere slaapt. Ik moet met de dichter van Psalm 44: 24 zeggen: ‘Wordt wakker! Waarom zoudt U slapen, Heere?’
Iemand anders neemt de klacht uit Psalm 77 over: ‘Zou God Zijn genâ vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Zouden Zijn beloftenissen verder hun vervulling missen?’
Leg dan uw vinger eens bij Jeremia 1: 12. En pas het maar op uzelf toe: en de Heere zeide tot mij: ‘Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen.’ Ook al is het in uw leven dan misschien nog winter, ook al is alles in uw hart nog dor en doods, nochtans is God wakker en waakt Hij over Zijn Woord!

Na elke winter komt die milde dag, 
dan kleurt de lente alles groen, 
Zolang na elke nacht de Zon opgaat, 
heb ik een droom, een visioen. 
Omdat er eens een Mens geboren is, 
die tot het uiterste wou gaan. 
Zoals Hij uit de dood verrezen is, 
zo breekt het nieuwe leven aan. 
Want dè Amandelboom bloeit!

H.J. van der Veen