De Geest van de gebeden

Opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens (Efeze 3: 16).

Inleiding

Maarten Luther ging ooit naar de kapper. Die vroeg of hij hem wilde leren bidden. Luther schreef vervolgens een verhandeling over het gebed. Ook vandaag kunnen we er ons voordeel mee doen. Luther pleit voor een verbinding tussen Bijbellezing en gebed. Hij wil ons stimuleren tot het gebed door na de Bijbellezing vier vragen te stellen. De vragen staan hieronder vermeld. Ik pas deze vervolgens toe op de tekst van deze meditatie.

Wat is er te bedenken?

Paulus gaat in gebed voor de gemeente. De gemeente dreigt de moed te verliezen (3: 13). Juist dan mag de weg van het gebed gegaan worden. Paulus bidt om versterking door de Geest. Dit sluit aan bij een ander gebed (1: 17). Toen bad hij om de Geest van de wijsheid en openbaring. De Geest geeft graag versterking. Die geeft Hij in de weg van verdieping van de geloofskennis. Zo komt de gemeente meer onder de indruk van Wie God in Christus is. Dat helpt om de moed niet te verliezen.

Wat is er te bedanken?

Ik dank dat ik God in Christus mag kennen. God de Vader heeft me aangenomen tot Zijn kind. God de Zoon heeft Zijn leven voor mij gegeven. Wat een wonder! Zo is er een geloofsrelatie ontstaan. Ik dank de Geest dat Hij bereid is om mijn geloofskennis te verdiepen. Ik dank voor de moed die ik hieruit putten mag. Ik dank voor Maarten Luther die mij vier handvatten aanreikt die stimuleren tot gebed.

Wat is er te belijden?

Ik belijd mijn oppervlakkigheid in het geloof. Er is bij God zo’n overvloed, maar ik ben soms al met een klein beetje tevreden. God verlangt naar een diepere relatie, maar ik lig nogal eens dwars. Juist dat belijd ik. Ook belijd ik dat ik soms zo makkelijk de moed verlies.

Wat is er te bidden?

Ik bid om deze kracht van de Geest. Voor mezelf en voor de hele gemeente. Ik bid dat elk gemeentelid die geloofsrelatie mag kennen. En ik bid om verlangen tot verdieping van die relatie. Juist als er dingen gebeuren die ontmoedigen. Ik bid het in het bijzonder voor de belijdeniscatechisanten. Maar juist ook voor hen die nog maar kortgeleden hun jawoord gegeven hebben. Kennelijk zijn we niet altijd geholpen met de wegneming van de problemen. Soms zijn we meer geholpen met de geloofsversterking van de Geest.

Uitleiding

Luther gaf zijn kapper vier vragen mee: de vier b’s. Zo worden we bij elk Bijbelgedeelte gestimuleerd om tot God te bidden.