De hand aan de ploeg

Lucas 9: 57-62

“De hand aan de ploeg” staat voor aan het werk gaan, beginnen met iets nieuws. Het beeld komt uit het gedeelte van Lucas waar in de NBG-vertaling “Het volgen van Jezus” boven staat. Iemand wil Jezus volgen, waar Hij ook heen gaat. Hij wil discipel, leerling, van Jezus zijn. Dat is nogal een besluit, misschien wel genomen zonder de verdere consequenties goed te overwegen. Jezus waarschuwt die persoon dan ook: als je Mij volgt kom je wel op de meest onherbergzame plekken, zowel letterlijk als figuurlijk: je hebt soms geen dak om onder te slapen, maar je wordt ook uitgestoten om je mening. Jezus nodigt vervolgens een ander uit om Hem te volgen, maar die wil eerst nog een begrafenis regelen. Weer een ander wil eerst afscheid nemen van zijn familie. Allemaal begrijpelijke, menselijke, overwegingen. Maar Jezus vraagt een onvoorwaardelijke stap. Wie met Hem verder wil zal het verleden, en alles wat daar mee samenhangt, moeten achterlaten. En dan gebruikt Jezus het beeld van de ploeg. Misschien voor sommigen een wat ouderwets beeld, maar het spreekt wel aan. Een ploeg moet immers rechte voren trekken. En of die ploeg nu met de hand bediend wordt of met een machine, het land waar gezaaid of gepoot gaat worden moet er onberispelijk bij liggen. Dan moet je vooruit kijken en niet achterom. Dat geldt ook voor een nieuw kerkelijk seizoen. Misschien is het voorbije jaar op een goede manier afgesloten, wellicht waren er ook teleurstellingen. Laten we ons niet laten verleiden naar het verleden te kijken, maar ons richten op de toekomst. Een toekomst die een geweldig perspectief biedt als we die ingaan aan de hand van Jezus. Dat geldt ook voor ons werk in de gemeentelijke wijngaard. Van ons wordt verwacht weer opnieuw aan het werk te gaan. Wie al meedeed wordt opgeroepen nieuwe moed te vatten; wie dat nog niet actief heeft gedaan: wees hartelijk welkom om samen met anderen uw/jouw steentje bij te dragen. Er is veel te doen en dus zijn velen nodig. Met elkaar gaan we aan de slag, onder de zegen van de Heer! Allen een mooie start van het nieuwe seizoen gewenst!

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Ad de Waard