De kerk begint opnieuw

Kom over en help ons . . . (Handelingen 16: 10)

Zaterdag werd in Gorinchem de jaarlijkse GZB-dag gehouden. Het was een prachtige dag met een indrukwekkend programma: God begint met Zijn kerk telkens weer opnieuw.

Prof. Dr. H. van der Belt hield een mooie meditatie over Handelingen 16. Toen Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis geen kant meer op kon, hoorde hij vanuit Europa een indringende roep om hulp: Help ons! Op dezelfde plek waar nu vanuit Turkije de vluchtelingen in Griekenland aan land komen, zette eeuwen geleden Paulus voet aan land. De verkondiging van het evangelie in Europa kon beginnen. Na deze meditatie zongen wij dit lied:

Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ‘s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ‘s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.

Wij luisterden maar ontroerende getuigenissen van verschillende broeders en zusters uit Frankrijk en Albanië. Wij raakten onder de indruk van het werk van ds. Samuël Foucachon, die in Quartier Latin in Parijs een nieuwe kerk heeft mogen stichten. Het getuigenis van Vita Taja, die in een vrouwengevangenis in Albanië werkt, maakte indruk. Eén van de vrouwen vertelde aan haar: ik ben liever met Jezus in de gevangenis, dan zonder Jezus buiten de gevangenis. Aan het einde van de dag zongen wij nog dit lied:

Wij gaan vertrouwend aan Uw hand
U, Jezus, zult ons leiden,
van plaats tot plaats, van land tot land,
zult U de weg bereiden.
Wanneer U ons een last oplegt,
schenkt U ook kracht tot dragen.
Ja, alles wat U van ons vraagt,
kunnen wij met U dragen.

Het jaarthema van de GZB is: de kerk begint opnieuw. Op plekken waar vroeger een kerk stond, of op plekken waar vandaag kerken worden afgebroken, sticht God toch een nieuwe geloofsgemeenschap. God is blijkbaar nog niet klaar met Zijn werk aan de kerk in Europa. Het is een voorrecht om bij dat werk van God betrokken te mogen zijn. Want ook in onze omgeving klinkt een indringende roep om hulp: Help ons!

H.J. van der Veen