De kracht van de Heilige Geest

Het werk van de Heilige Geest is te vergelijken met de wind die blaast. Er wordt in Handelingen 2 niet voor niets gesproken over een grote windvlaag! De Geest maakt mensen enthousiast voor God. Geraakt door zijn liefde trekken ze er op uit en daadkrachtig gemaakt in hun handelen, schamen ze zich het evangelie van Jezus Christus niet. Het is heerlijk om mee te maken en te zien hoe mensen kunnen veranderen. Hoe God door Zijn Geest in het leven van mensen in grijpt. Mensen heelt en geneest! Door de kracht van Zijn Heilige Geest.

Maar het tegenovergestelde zie je ook! Om ons heen zien we helaas mensen verflauwen in hun geloof. Hoe kerken leeglopen! Zondag jl. bezocht ik een kerkdienst in de prachtige middeleeuwse kerk in het stadje Geer-truidenberg. In mijn kandidatentijd – ruim 25 jaar geleden – preekte ik er een paar keer. Toen honderd en vijftig mensen, nu 32 met de koster, de organist, en de dominee erbij. En de jongste kerkgangers was 45 plus! Geen kinderen! Geen jeugd! Langzaan maar zeker haakten mensen af en vasthouden lukte niet. Zo verdrietig!

Jaren geleden hebt u misschien een bewuste keuze gemaakt maar langzamerhand is uw enthousiasme verdwenen. Bidden? Uit de bijbel lezen? Naar de kerk gaan? Het lijkt een gepasseerd station te zijn. U kunt teleurgesteld zijn in God door onbegrijpelijke gebeurtenissen die in uw leven plaatsgevonden hebben! We zien de waanzin tussen mensen in de wereld! Deze week een zelfmoordaanslag in Jemen, 90 doden! De kwets-baarheid van ons bestaan doet ons vragen naar het waarom?

Verlangt u en jij ook zo naar een kerk die groeit in aantal? Naar mensen die groeien in geloof en kennis van Gods waarheid. Vol van Gods genade zijn in Jezus Christus. Aantrekkelijk en aanstekelijk voor jong en oud. Maar het ideaal loopt regelmatig stuk op de werkelijkheid. Het is soms verbijsterend om te zien hoeveel hard-heid en koppigheid in de harten van mensen schuilt. Zoveel hardheid van hart, zoveel zonde. Het is verdrietig om te merken dat mensen er geen enkele moeite voor doen om te groeien in hun geloof. Het is teleurstellend om te ervaren dat mensen niet bereid zijn om iets voor de gemeente van Christus te doen. Passief blijven. Hoe kunnen we dat doorbreken? Hoe kunnen we in ons persoonlijk geloofsleven een nieuwe impuls krijgen?

De uitdaging is om terug te gaan naar de bron van ons geloof. Daar ligt het uiteindelijke geheim van ons enthousiasme voor God. Daar waait de wind van de Heilige Geest. Steeds weer opnieuw mogen we tot de ontdekking komen wie God is en wat Hij ons in ons dagelijks leven te zeggen heeft. Heel persoonlijk mogen we dat invullen: ‘Ik heb het nodig om er bij bepaald te worden wie ik voor God mag zijn door Jezus Christus. Zijn kruis vertelt mij namelijk dat mijn fouten en gebreken op zijn schouders terecht gekomen zijn. Daarom mag ik delen in zijn vrede en een kind van God zijn. Ondanks mijn onbeantwoorde vragen wil ik verder gaan met dit diepe vertrouwen: Het is een wonder van genade om een kind van God te zijn! En Hij geeft mij de verzekering dat ik er niet alleen voor sta. Ook al lijkt dat soms zo te zijn als de stormen te keer gaan. Door de Heilige Geest zal Hij mijn leven van binnenuit veranderen. Dag aan dag. Tot zegen van mezelf en anderen. De Schepper van hemel en aarde wil mijn Vader zijn en nodigt mij uit om mijn leven aan Hem over te geven. Bij Hem kan ik schuilen en uithuilen. Bij Hem ontvang ik moed om de toekomst tegemoet te gaan.’ Laat dat de basis van ons leven zijn en laat dat de basis van ons gemeente zijn. Terug naar de bron. Gods toekomst tegemoet.

Ds. J.F.Tanghé