De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood.

1 Korinthe 15:26

Over twee weken is het Goede Vrijdag en Pasen. Wij maken ons op om niet alleen het sterven, maar ook de opstanding van onze Here Jezus Christus te gedenken en te vieren.
Het is altijd nuttig om ons af te vragen, wat betekent dit voor u, jou en mij en voor de mensheid in 2009? Voor mensen in nood, die misschien niet weten, waar ze het zoeken moeten van ellende, maar ook voor mensen, voor wie het leven op rolletjes gaat. Die de wind mee hebben en van het ene hoogtepunt naar het andere in hun leven gaan. Mensen overigens, die gemeenschappelijk hebben dat ze eens allemaal, de één vroeger, de ander later, moeten sterven.

Wat is de betekenis van Pasen? De betekenis van Pasen is, dat bij ons graf en bij de graven van onze in de Here ontslapen geliefden, een bord geplaatst kan worden, waarop te lezen staat: “Dit is maar tijdelijk”.

Mensen praten heel verschillend over de dood. Sommigen zeggen: de dood hoort bij het leven. Het is nu eenmaal niet anders, het hoort er bij! Aan alle begin komt nu eenmaal ook een einde en zo is het met het leven ook. Mensen, die met het Woord van God op de hoogte zijn, weten dat de dood te maken heeft met de zonde. Het loon op de zonde is de dood, staat er in de bijbel
Rom.6:23. Paulus zegt in 1 Korinthe 15:
De dood is een vijand, de laatste, maar hij is een vijand. Daarom heb ik niets met die uitspraak, dat de dood bij het leven hoort. Dood en leven verdragen elkaar niet, zijn elkaars tegenpolen. Is de dood een vriend? Nee, zegt God in Zijn Woord:
De dood is een verschrikkelijke vijand. Om die vijand te overwinnen, gaf de Heiland juist zijn leven aan het kruis van Golgotha.
Nu is het geweldige en het bevrijdende van het evangelie van de Goede Vrijdag en Pasen, dat door de overwinning van de Here Jezus op de dood, het leven van Gods kinderen niet langer stuk loopt op de dood. Dat er een bord bij hun graf gezet kan worden: ”Dit is maar tijdelijk!” Want de laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood. Lees maar na in 1 Korinthe 15, dat prachtige hoofdstuk over de betekenis van de opstanding van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. De dood lijkt nu nog het laatste woord te hebben, dat tijdelijk kan nog lang duren, maar in principe is hij een verslagen vijand. En al moeten wij nog sterven, als Christus wederkomt op de wolken van de hemels, dan zal overtuigend blijken, dat het graf toch een tijdelijke zaak was.
Dan zullen de doden de stem van God horen en die haar horen, zullen leven
Joh.5:25.

Ook wij zullen eens moeten sterven. Maar Jezus is meer dan overwinnaar! De zonde en de schuld zijn weggenomen, de Vader verzoend, het oordeel te niet gedaan. Het wordt weer Pasen. Hoe staat u, hoe sta jij, tegenover de Levensvorst? Ken je Hem, geloof je in Hem, hebt u uw hoop op Hem gebouwd? Uw leven en dat van jou hoeft niet stuk te lopen op de dood. Op een kil graf, waarbij alle hoop verbleekt. Pasen belooft: eens zullen we staan voor de troon van het Lam.

Om eeuwig bij de Here Jezus te zijn.

Ds.J.F.Tanghé