De mooiste naam

Toen de Germanen het in Nederland voor het zeggen hadden, luisterden velen naar de naam: Albert en Geertruida. In de tijd van de Hervorming veranderden velen van naam: Ze noemden zich nu Cornelis en Trijntje. Voor de Tweede Wereldoorlog leefden er in Sliedrecht veel gewone mensen: Jan, Piet en Klaas en die trouwden met Bep, Annie en Mien. Maar ook in Sliedrecht keek men over de grens. Engelse namen raakten in de mode: Brian, Sharon, Kevin en Mike. Vandaag aan de dag zijn deze jongensnamen populair: Daan, Sem en Lucas. En de top 10 van meisjesnamen wordt aangevoerd door: Emma, Sophie en Julia.
In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er 88.796 kinderen geboren.
Dat zijn er 1597 minder dan in dezelfde periode in 2009.
Dat betekent echter wel, dat dit jaar een kleine 180.000 echtparen voor de keuze stonden: Wat is de mooiste naam? Er is gewikt en gewogen. Als het een meisje wordt noemen wij het zus en als het een jongen worden noemen wij het zo. Ook opa’s en oma’s hebben er over nagedacht: Hoe zal mijn kleindochter heten? En wordt mijn kleinkind naar mij vernoemd?
In deze Adventsweken bereiden wij ons voor op de geboorte van de Heere Jezus. En weet u wat nu zo opmerkelijk is? Zacharias en Elizabeth weten al maanden voor de geboorte van hun kind, dat het een jongetje is en dat zijn naam Johannes zal zijn. Zo heeft de Heere het bepaald.
In Lukas 1 vers 11 – 13 staat: “En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven.”
En dat is een mooie naam, want die naam betekent: “God is genadig!” Ook Jozef en Maria weten al maanden voor de geboorte, dat Maria een Zoon zal krijgen. In Lukas 1 zegt de engel Gabriël tegen Maria: “Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. En in Matthéüs 1 zegt de engel tegen Jozef: “ Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.”
En dat is de mooiste Naam: “Jezus, de Heere redt!” Jezus is de mooiste Naam in elke taal gehoord, en altijd door de eeuwen heen verbonden met Gods Woord. Volken onder zon en maan danken God in Jezus’ Naam.
Ik wens u niet alleen gezellige, maar bovenal gezegende Kerstdagen!

ds. H.J. van der Veen