De rede op de berg

Mattheus 5:1-16

Bergen zijn in het bijbelse landschappen hoogtepunten van hoop. Op bergen en in dalen ben je dichter bij God. Bergen zijn plaatsen van openbaring. Sina├» (Tien Geboden), Horeb, Karmel, Olijfberg, Berg van de verheerlijking en niet te vergeten Golgotha.Kleinste der bergen maar zwaar om te beklimmen door onze Heiland. Hoogepunt van de hemelse liefde. De Rede op de Berg.Jezus maakt de geboden in deze rede Gods geboden tot een zaak van het hart. Je kunt er nog zo vroom uit zien, maar als je in je hart je naaste dood wenst, als je in je fantasie├źn overspel pleegt met iemand, ben je dan anders dan als dat je het echt doet? Daarom ook leert Jezus in de Bergrede het Onze Vader. Zonder gebed zullen de weg niet kunnen vinden en niet kunnen gaan. ben je een lichtend licht en een zoutend zout. Niet door volmaakt te zijn, maar door God nodig te hebben en Hem te zoeken. Als de mensen aan je zien dat jij teer en hopend aan Zijn Hand probeert te gaan en te groeien, zul je hen aanzetten tot het naar God opweg willen.

Maar de Bergrede begint met negen zaligsprekingen. Negen keer spreekt Jezus het ‘zalig’ over de schare uit.
Zalig is heel veel meer dan ‘gelukkig’.
Zalig wil zeggen ‘met de hemel verbonden zijn‘.
Zalig zijn wil zeggen ‘voor gezegend verklaren’.

Zalig de armen van geest.
Zalig die treuren.

Maar lijkt de wereld helemaal niet zalig?
De wereld lijkt het zalig rijk te zijn, alles te weten, alles te kunnen, eer te ontvangen, sterk te zijn.
En om dat te bereiken wordt tegenwoordig zelfs het geloof ingeschakeld.

Maar Jezus spreekt anders.
Zalig de armen van geest.
Zalig die treuren.
Waarom zalig?
Omdat zij God nodig hebben.
Zij zoeken Hem.

Zij vouwen de handen in afhankelijkheid.
Zij zijn verbonden met de hemel.
Maar zij die in hun gebeden de hemel commanderen en dwingen, denken de hemel in dienst te kunnen nemen.

De bidders en de Godafhankelijken zullen groeien in genade. Zij zullen in momenten de hemelse barmhartigheid proeven en meer willen. Zij worden door de Geest en zijn groei in hun leven gevormd naar vredestichters, reinen van hart en barmhartigen.

O de wereld zal hen vervolgen en uitlachen. De wereld zal hen uitstoten, zoals Jezus dat werd. Meer en meer raken zij met Hem verbonden.

Zalig zij die het woord van God horen en dat in hun hart bewaren.

ds. A.H. Groen