De tekenen van de tijd

Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar
Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden:
Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren?
En wat is het teken van Uw komst en van de
voleinding van de wereld?
(Mattheüs 24: 3)

Elke dag worden wij opgeschrikt door een schokkende gebeurtenis. De signalen van de eindtijd worden steeds feller. Het lijstje van de rampen wordt steeds langer: een aardbeving in Italië en een alles verwoestende oorlog in het Midden-Oosten. Onwillekeurig vraag je je af wat toch de bedoeling van de tekenen der tijden is. Ik wil er graag drie noemen:

De Heere God laat d.m.v. de tekenen der tijden zien dat Hij Zijn Woord waarmaakt. Op huisbezoek hoor je mensen soms zuchten: Als er dan een God is . . . waarom grijpt God niet in? Maar wie de krant naast de bijbel legt, komt tot de conclusie dat alles wat er vandaag gebeurt, door de Heere Jezus al eeuwen te voren is voorzegd. Elke nieuwsuitzending bevestigt de betrouwbaarheid van Gods Woord. En dwars door alle berichten heen, houdt God vast aan Zijn belofte: ‘Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten, want Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld’.

De Heere God laat d.m.v. de tekenen der tijden zien, dat Hij aan het werk is! In onze kortzichtigheid denken wij wel eens, dat wij op aarde de dienst uitmaken. Maar laten wij ons niet vergissen. Niet Poetin of Obama, niet Rutte of Samsom leiden ons door de 21e eeuw. Zij zijn slechts marionetten in de hand van God. De tekenen der tijden willen ons leren, dat God regeert! Door Zijn sterke rechterhand leidt Hij de trein van de kerk en de wereld naar het eindstation. Want Jezus zegt: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’ De toekomst ligt vast verankerd in Zijn doorboorde Middelaarshanden.

De Heere God laat d.m.v. de tekenen der tijden zien, dat Hij bezig is ons wakker te schudden. In Mattheüs 24 klinkt het refrein: ‘Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment Uw Heere komen zal. Wees dan nuchter en waakt!’ en ondertussen wentelen de eeuwen zich voort en wordt de wekroep van de Geest en de lokroep aan de Bruid sterker: ‘Kom Heere Jezus!’ En dwars door het rumoer van de tekenen der tijden hoor ik de stem aan de hemelse Bruidegom, Die zegt: ‘En zie, Ik kom haastig, en Mijn loon is bij Mij!’

Zijn wij op de wederkomst van Christus voorbereid?

De tekenen der tijden verkondigen ons: Hij komt, Hij komt!

H.J. van der Veen