De wijn is op te Kana…

Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea.
(Joh. 2: 11)

De wijn is op, in Kana in Galilea. De wijn op de bruiloft! De wijn, die de vreugde verbeeldt. De wijn, bij uitstek het teken van het verbond. Weg is de vreugde, verbroken het verbond. Afgelopen het feest, stukgelopen de liefde.” Zo begint ds.
A.F. Troost een meditatie naar aanleiding van Johannes 2 vers 10.
We kunnen ons voorstellen dat geen van de bedienden aan de bruidegom durfde vertellen dat de wijn weg was. Want hiermee lag er een bom onder het huwelijk. Voor mensen die leefden bij symbolen betekende dit meer dan een materieel probleem. Immers het huwelijk is ook een verbond. In de Bijbel zelfs dè heenwijzing naar het verbond van God met Zijn volk. Daarom staat niet allen dit huwelijk op het spel, maar ook de verhouding met God is in het geding.

Maar Wie gaat daar in Kana naar de keuken? Is dat Jezus niet? Van water maakt Hij wijn. Het feest moet doorgaan. De vreugde kan weer verder stromen. Het verbond is hersteld, vernieuwd, bevestigd. Het huwelijk gered, de verhouding met God hersteld. Jezus zorgt ervoor. Zijn bloed maakt alles goed. Zijn bloed wordt tot wijn, een nieuw verbond. Waar aan onze kant alles is vastgelopen …. verandert Jezus ons onvermogen in tintelende levenskracht. Water wordt wijn. (Troost)

En dan sluit dit gedeelte af met het bijzondere woord: “Dit heeft Jezus gedaan als het begin der tekenen.” Maar dit moeten we niet alleen maar opvatten als het eerste teken. Ja, dat was het wel. In de Statenvertaling stond vroeger ook wel: dit beginsel der tekenen … Dat zegt: dit is nu het principe waar vanuit Jezus werkt. Hij herstelt wat stuk is, Hij herstelt de verbroken band met God en tussen mensen. Daar wijzen al Zijn Woorden heen, dat zien we verder in Zijn wonderen, allemaal tekenen van het komende Koninkrijk. Hij zet de verlamde man niet alleen op zijn benen, maar Hij begint zelfs met hem zijn zonden te vergeven. Aan de weduwe in Naïn geeft Jezus haar enige, gestorven, zoon terug. En daarmee haar sociale zekerheid. De bloedvloeiende vrouw krijgt haar gezondheid terug. En daardoor herstelt de Heere ook de mogelijkheid van sociale contacten. (Het huis van) Zacheüs valt grote zaligheid ten deel. En de moordenaar aan het kruis mag horen: heden zult u met Mij in het paradijs zijn … Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.

Gerrit v.d. Toren (wijk 4)