De zonde

Waar komt de zonde vandaan? Waar ligt de oorsprong? En hoe werkt dat door in de gehele mensheid? Over die vragen dachten we zondagavond na, naar aanleiding van H.C. zondag 3:

Vraag: Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad?
Antwoord: Ja wij; tenzij dan dat wij door den Geest Gods wedergeboren worden.

Deze week een paar fragmenten uit een preek van ds. G. Boer over Zondag 3:

‘Zonde kan veel betekenissen hebben.
In de eerste plaats is de zonde ‘rebellie’, opstand. Een mens die zich als een kikker opblaast tegen God. Dat is een van de betekenissen van zonde in het Oude Testament.
In de tweede plaats is het ‘overtreding’. Je loopt langs een afgerasterd weiland met een bordje ‘verboden toegang’. Als je dan over de afrastering heen springt, ben je letterlijk in overtreding. Zo is de mens over de heilzame afrastering van zijn leven in de dood gesprongen. Dat is overtreding.
De derde is ‘doel missen’. Je mikt met een revolver, een pistool of een geweer op een schietkaart en je schiet er helemaal naast.
Dat is een afzwaaier!
In de vierde plaats is zonde een ‘misdaad’. Geen kleinigheid! Adam en Eva verbraken de afspraak en het verbond tussen God en mens. Dat was de versmading van het eeuwige leven.
Ten slotte is zonde ‘ongehoorzaamheid’.’

Ook gaat ds. Boer in op de vraag waarom God de mens een proefgebod geeft. Had de Heere het niet zonder ‘boom van kennis van goed en kwaad’ kunnen doen?

‘Het volgende dat opvalt is dat God de gehoorzaamheid van de mens beproefd. Een niet beproefde gehoorzaamheid heeft geen zin. Als u voor dat kleine kind van u de snoeppot wegzet in de kast en zegt: ‘Je blijft ervan af’. Dan heeft dat geen zin. Maar als u de kamer uitloopt terwijl het kind erbij kan en zegt: ‘Blijf ervan af’ hoewel het erbij kan, en u komt terug en het heeft zich daaraan gehouden, dan is dat gehoorzaamheid. God wil geen marionetten, maar vrije mensen, die Hem uit vrijheid dienen: uit vrije keus, uit volle overgave van het hart.’

En over het woordje ‘Tenzij…’:

‘Achter dat tenzij ligt Gods hand. Want kijk, als wij u prediken dat de zaligheid niet in uw hand ligt, maar in Gods hand, dan betekent dat geen blokkade van het evangelie. Dat zeggen sommigen in hun blindheid en vijandschap. Dit is juist de opening van het evangelie. In dat ‘tenzij’ opent Hij de deur naar Gods Woord. Daarin baant hij de weg naar het kruis van Christus. Tenzij, daar zit Goddelijke
ontferming in. Pure genade, enkel gáve aan de mens.’

Ds. P.D. Teeuw