Een andere Trooster

Johannes 14: 16

In Zijn afscheidsrede tot de discipelen in Johannes 14-17 noemt Jezus de Heilige Geest ‘een andere Trooster’. Daarmee komt het licht te staan op wie de eerste Trooster is: Jezus dus.
De Heilige Geest zal dan ook nooit buiten Christus om spreken en getuigen en werken zelfs.
Zij zijn nauw verbonden. Zij zijn beiden Troosters. Door God gezonden Troosters.
Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele,
maar opdat de wereld door Hem behouden worde. (Joh 3:17)
Het is door het verzoenende werk van Christus dat de Heilige Geest kán komen.
Intiem en persoonlijk. Door God gezonden. Niet mensen geven of schenken de Geest.
Niet mensen kunnen de Geest sturen. Het is Gods werk. Dat is irritant voor veel mensen.
Zij willen er grip op hebben. Zij missen kennelijk zekerheid. Zij durven dat niet aan God te laten.
Zij vinden en voelen zichzelf zondig. En weten dat zij geen rechten hebben.

Maar het heeft alles met Gods onbegrensde Liefde te maken. Steeds weer in de Bijbel
zien wij hoe Hij opnieuw begint. Steeds weer is te lezen hoe Hij Zijn Trouw bewijst.

Wijd open staan de deuren,
nu is de toegang vrij.
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus’ hulp nabij.
Al dreigen nog gevaren,
al wacht ons kruis en strijd,
de Geest zal ons bewaren,
de Geest, die troost en leidt.
De heilige Geest overtuigt ons van zonde én genade.
In beide is Hij de Trooster. Die ons bij God brengt.
Die ons bij het Kruis brengt.
Troostend zegt Hij: ook voor jou.

Daarom gaan wij Pinksteren VIEREN. Het is om te VIEREN, dat de Heilige Geest
neergedaald is. De door God gezonden Trooster, die in onze taal in onze lévens-taal
ook van de grote daden Gods getuigt.

Niet van mensen’daden. Dat willen wij altijd zo graag.

Er kan een dag komen dat al je daden in het moeras wegzakken. Net als Petrus kun je
nog maar één ding roepen: Here help mij. Maar dan ís Zijn Hand er ook.

Twee door God gezonden Troosters wijzen ons op die boodschap.
Verwerven die boodschap, verzegelen die boodschap en richten je op Hem.
De hemelse Vader.
De genadige Vader.
De schenkende Vader.
De hemelse Vader.

De geest geeft je Gods Woord.
Niets!
Niets, arme mens,
Niets, zieke mens,
Niets, eenzame mens,
Niets, drukke mens,
Niets, zondige mens,
Niets, stervende mens,
Niets kan u scheiden van de Liefde Gods welke is in Christus Jezus.

Zonder de Geest zou niemand van ons uitkomen bij het Kruis.

Daarom vieren wij zingend en dankend Zijn Komst.

Met allen die Hem in hun hart hebben durven binnen laten komen, bidden wij voor hen
die nog geheel met de zaak verlegen zijn. Moge de Geest winnen in ons aller leven.

Wij bidden elkaar een GEZEGEND PINKSTERFEEST toe.

ds. A.H. Groen