Een betrouwbare God met een betrouwbare weg

‘Goed en waarachtig is de HEERE, daarom onderwijst Hij zondaars in de weg. Hij leidt de zachtmoedigen in het recht, Hij leert de zachtmoedigen Zijn weg’ (Psalm 25: 8, 9).

Wat doe je als je in zwaar weer zit? Wanneer dat in het persoonlijke leven het geval is, wanneer dat in de gemeente aan orde is, in het maatschappelijk leven, in het geestelijk leven?

David maakt veel mee. Vijanden haten hem met een dodelijke haat en zullen feest vieren wanneer hij ten onder gaat. Hij voelt zich eenzaam en ellendig. In dit alles is hij zich bewust van eigen zonden. Hij belijdt ze aan God. Hij bidt om vergeving en verlossing uit de nood. David keert zich met zijn leven opnieuw naar de HEERE toe. Psalm 25 is doordrenkt van een geest van omkeer, van bekering. David heeft last van volksgenoten. Mensen met wie wij een gemeenschap vormen, kunnen ons het leven moeilijk maken. Of wij maken hén het leven moeilijk, misschien zelfs onmogelijk. Dat kan het geval zijn binnen de gemeente, binnen het gezin, de familie, de kring van vrienden of van het werk. Zijn wij ons in zulke situaties net als David bewust van eigen tekorten en zonden?

Het kan ook een grote vraag zijn hoe je met de HEERE in het reine komt en blijft. De grootse vijand van God, satan, laat de gemeente zeker niet met rust.

Eén ding is David heel duidelijk. Als de HEERE het niet voor hem opneemt, dan redt hij het niet en komt hij om. Zullen we hem bijvallen? Vanuit onszelf is alles tekort en ten diepste radicaal verloren. Wat doet David? Hij begint Boven, bij God. In de aangehaalde psalmverzen is de HEERE het onderwerp. Alles hangt aan Hem. Van Hem alleen is er verwachting. Deze God is goed en waarachtig. Hij is betrouwbaar. Dat heeft Hij Israel laten zien bij de verlossing uit Egypte. Hij heeft dat op het hoogst laten zien in de zending van Zijn Zoon. Hij vervulde Zijn belofte. Hij keerde Zich toen vanwege onze zonden tégen Zijn Zoon. Daarom kan en wil de HEERE vol genade naar ons toekomen.

Om Christus zal Hij zondaars onderwijzen in de weg!

David beseft diep hoezeer hij de leiding en het onderwijs van de HEERE nodig heeft. Zonder verdwaalt hij volledig. Zonder Gods leiding en zonder gevouwen handen komen we niet op het spoor van God en blijven we niet op het spoor van God. Dan laten we ons meenemen door wat bijbels lijkt, maar het niet is. Maar de HEERE is betrouwbaar! Hij wijst een betrouwbare weg door Zijn Woord. Die weg betekent opleven, echt leven, eeuwig leven. In die weg mogen we ons met een open Bijbel verdiepen en ons erdoor laten leiden. Dat mogen we als gemeente en predikant(en) ook samen doen. In de praktijk van het dagelijkse leven komen een open Bijbel en gevouwen handen zomaar in de verdrukking. Er is zoveel waar we ons door kunnen laten meenemen en beheersen. Daarom is het zo belangrijk om elkaar telkens weer aan te sporen.

De HEERE onderwijst de zondaars in de weg. Hij staat in voor zachtmoedigen, voor hen die het zelf niet redden, kunnen en weten. Híj zal leiden. Hij leidt door Zijn Geest in alle waarheid en schenkt in allerlei situaties fijngevoeligheid. Hij doet daarbij zien op Christus en vallen voor Christus, Die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Een machtige belofte van een betrouwbare God. Deze God verdient daarom alle lof, eer en aanbidding. Want alles is uit Hem, door Hem en tot Hem!

S.J. Verheij