Een groet doet goed

Een groet doet goed. Misschien merk je dat wel het beste, wanneer je niet wordt begroet. Soms draait iemand moed-willig het hoofd voor je om en kijkt je met de nek aan. Of er gaan dagen voorbij, zonder dat je iemand ontmoet om te groeten. Een begroeting drukt verbondenheid en vriendschap uit. Daarom doet een groet goed. Het bijbelboek Openbaring dat centraal staat in kerk- en kindernevendienst begint met een hele hartelijke en warme groet vanuit de hemel. Voordat Johannes iets van de loop van de wereldgeschiedenis ziet, ontvangt hij de groeten van Hogerhand.

Over de loop van de wereldgeschiedenis kun je soms piekeren. Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe zal het gaan met de islam in onze samenleving? Hoe zal het gaan met het klimaat? En wat staat je in je persoonlijke bestaan allemaal te wachten? Johannes krijgt in de Openbaring geen stappenplan van alle gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis. Wel ziet Johannes de grondpatronen van lijden, strijd én overwinning en eeuwig leven.

Eerst hoort hij de woorden ‘genade’ en ‘vrede’ Dat zijn woorden, die hem en zijn hoorders op de been zetten. Het zijn woorden, die ons overeind trekken. Want onze wereld kan soms heel genadeloos zijn. In onze wereld val je soms in ongenade. Dan kennen mensen geen genade. Johannes hoort nu dat de grondtoon van zijn leven en van de hele wereldgeschiedenis te maken heeft met genade. God komt in zijn genade en ontferming naar Johannes toe. Zo ontvangt Johannes ook de vrede van God. In een wereld die wordt beheerst door oorlogen en conflicten, mag Johannes namens God spreken van vrede.

Na deze beginwoorden klinkt de Naam van de Drieënige God. De HERE God openbaart zich als de Vader, ‘die is, die was en die komt.’ De HERE God was er lang voor het begin van de schepping. Deze God zal er altijd zijn, tot in alle eeuwigheid. De HERE God openbaart zich in deze groet als de ‘zeven geesten die voor zijn troon zijn.’ De Heilige Geest is de Geest in zijn volheid. Hij is de Geest van troost, kracht en wijsheid. In de groet klinkt vooral de Naam aller namen: Jezus Christus. Jezus Christus is gestorven aan het kruis en begraven. Maar Hij is ook opgestaan uit de dood en leeft.

Over Jezus Christus wordt gezegd dat Hij regeert. Jezus Christus regeert over alle vorsten van de aarde. Dat is in het licht van het leven van Johannes een geweldige bemoediging. Johannes beseft op Patmos, terwijl hij het begin van de christenvervolging al aan den lijve ervaart, dat Jezus Christus regeert. Niet de keizer in Rome heeft het voor het zeggen, niet de presidenten van Amerika, Rusland of Korea zijn de machtigste leiders, maar Jezus Christus is heerser. Met alle beelden die in de loop van het bijbelboek Openbaring nog volgen is dit werkelijk een grote troost. Ondanks alle lijden en vervolging die christenen kunnen treffen, is Jezus Christus degene die de wereldgeschiedenis in zijn machtige hand heeft en naar de voleinding brengt. Het is ook voor ons een geweldige troost. Wat de toekomst ook moge brengen, we weten in geloof dat Jezus Christus regeert.

Van Jezus Christus wordt gezegd dat Hij ons liefheeft. Liefde is de basis van ons leven. Ieder mens is erop aangelegd om liefde te geven en liefde te ontvangen. In de hemelse groet klinkt het door dat Jezus Christus ons heeft liefgehad. Wanneer je deze woorden tot je laat doordringen, tintelt het in je leven. Je mag jezelf gedragen weten door de liefde van Christus. Zijn liefde ging zover dat Hij zichzelf heeft gegeven tot in de dood aan het kruis. Hij heeft het meest kostbare gegeven dat Hij had. Zó heeft Hij ons bevrijd van de knellende banden van de zonde. Zó heeft Hij ons zondige bestaan schoon-gewassen.

Aan Hem komt toe alle eer tot in alle eeuwigheid.

Ere zij aan God de Vader,
Ere zij aan God de Zoon,
Eer de Heilige Geest, de Trooster,
De Drieëenge in zijn troon.
Halleluja, Halleluja,
De Drieëenge in zijn troon!