Een nieuw verbond

Lucas 22: 20

Zondag a.s. mogen we in onze gemeente weer het Heilig Avondmaal vieren, ter herinnering aan onze Heer Jezus Christus. Niet slechts een herinnering aan de persoon, maar des te meer om wat Hij voor ons heeft gedaan: door Zijn dood heeft Hij ons gered, heeft hij ons het leven, het Eeuwig Leven gegeven.
Het Avondmaal wordt door alle Evangelisten genoemd, met name bij Mattheüs, Marcus en Lucas. Johannes noemt de maaltijd vóór het Paasfeest ook wel, maar is minder beeldend als het om brood en wijn gaat. Lucas is de enige die spreekt over een “nieuw” verbond.
Waarom een nieuw verbond?
Het door Jezus ingestelde Avondmaal is een verzoeningsmaaltijd en wijst terug op de uittocht, de verlossing, uit Egypte. Snel gereed gemaakt (en dus ongegist) brood en een teug wijn voordat het volk Israël op reis gaat. Tijdens de woestijnreis wordt het verbond met het volk bevestigd op de Sinaï, bezegeld door mensen met het bloed van offerdieren. Bij de profeet Jeremia lezen we dat God het verbond met het volk verbreekt. Daarom is het nodig dat het verbond vernieuwd wordt. En vlak voor zijn lijden en sterven viert Jezus het Avondmaal met zijn discipelen en sluit met hen, en door hen met ons, een nieuw verbond. Hij bekrachtigt dat met een stuk brood en een slok wijn. Maar daarna nog veel sterker met zijn lichaam en bloed aan het kruis van Golgotha. Dat is het nieuwe verbond tussen God en de mensen en de weg naar dat verbond loopt via de Here Jezus.
Wie dat Evangelie, die blijde boodschap, tot zich laat doordringen en ja en amen kan zeggen op de belofte die daarin wordt gegeven, is schoon gemaakt en mag delen in de beloften. Die kan ook met een gerust hart deelnemen aan het Avondmaal dat gevierd wordt in het midden van de gemeente. Het formulier zegt immers dat wij niet komen vanwege de verdiensten van ons zelf, maar juist omdat wij beseffen de Heer van het Leven nodig te hebben.

U roept mij, Heer, ook nu weer aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
in ’t teken van uw lichaam en uw bloed.

Een gezegende Avondmaalsviering toegebeden.
Ad de Waard