Een ontmoeting met een engel

Nog even en we duiken de advents- en kersttijd in. We treffen voorbereidingen, doen bestellingen, versieren huizen, oefenen als koor.

Koorzang wordt wel eens ervaren als een nagalm op of een voortzetting van de engelenzang in de kerstnacht. Toen klonk immers in het veld van Efratha het ‘Ere zij God’. In de verbeelding zie je dan vaak een engelenkoor in gepaste, witte koorkleding. Gabriël, die het heilzame ingrijpen van God aankondigt aan Zacharias en Maria, komt aangevlogen waarbij zijn vleugels goede diensten bewijzen.

Maar klopt dit eigenlijk wel? Zeker, engelen scanderen het ‘Ere zij God’ en spreken over ‘vrede op aarde’. Maar het is geen koor dat optreedt, het is de invasie van een hemelse legermacht. Misschien is de kleur groen hierbij wel meer passend dan wit.

En heeft de start van de goddelijke vredesoperatie niet veel meer weg van de komst van een luchtmobiele brigade?

In de bijbel is slechts uiterst zeldzaam sprake van engelen met vleugels. De meeste moeten het zonder doen. Zo komt het dat mensen het helemaal niet in de gaten kunnen hebben, als ze engelen gehuisvest hebben, zo staat er in de brief aan de Hebreeën. Als deze wezens gevleugeld waren, had men ze zeker herkend.

Kortom: klopt ons beeld van engelen wel? Wat zijn dit eigenlijk voor wezens? Wat is hun functie? Is deze beperkt tot aankondiging en lofzang? Of is hun arbeidsterrein veel breder? Zijn er alleen goede engelen of ook kwade engelen? En hoe verhouden zich deze tot elkaar? Vragen genoeg.

Je hoort wel eens van mensen die ervaren dat ze geluk gehad hebben. Ze kunnen er enthousiast over vertellen. Ze slaan dan met hun rechterhand op hun linkerschouder en zeggen: er zat een engeltje op mijn schouder. Wat bedoelen ze dan? En staan deze engelen los van God? Voor ongelovigen is dat zo, maar voor gelovigen?

Vele mensen hebben ervaringen met engelen. Vaak kunnen ze er niet goed over praten. Sommige dingen zijn ook onuitsprekelijk. Je kunt het ten diepste niet zeggen al kun je er wel wat over zeggen. Het gaat dan vaak tastenderwijs. Misschien kan andere taal dan woordtaal helpen om er wat meer zicht op te krijgen, letterlijk zelfs. Misschien kan erover zingen je meer de goddelijke aanwezigheid, al of niet via zijn engelen, doen ervaren.

Kortom: er is alle reden om ons eens met engelen bezig te houden. Zij zijn immers gemaakt door Hem van wie we met de geloofsbelijdenis van Nicea belijden, dat Hij de Schepper is van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Ruim twintig leden van onze gemeente zijn in de afgelopen maanden bezig geweest met het thema ‘engelen’. Ze hebben hier een verbeelding van gemaakt. Prachtige kunstwerken. Graag laten ze hiervan iets zien op een thema-avond. Op vrijdag 24 november om 19.30 uur zijn hun creaties in de Grote Kerk te bewonderen. Een half uur later is er een bespreking van hun werk. Hierdoor krijgen we vast meer zicht op de betekenis van deze bijzondere wezens, ook voor vandaag. Samen zullen we ook liederen zingen die op de engelen en hun werkzaamheden betrekking hebben. Daar zullen we zeker wat aan hebben in de Kerst- en adventstijd waar in alle vier wijken de bekende geschiedenissen gelezen worden.

G.J. Mink