Een stuk in vijf bedrijven

Afgelopen zondag kwam tijdens de doopdienst aan de orde dat wij mensen geen rol spelen in een one-man-show, die in één bedrijf voltooid wordt. Dat is wat de wereld om ons heen ons vaak voorhoudt. Je wordt geboren, hebt één kans, en die moet je pakken. Het legt een druk op mensen die velen te machtig is. We ontdekten dat het juist de doop is die ons plaats in Gods grotere verhaal. Dat is geen one-man-show, maar een stuk waarin alle gelovigen sámen een rol mogen spelen. Onder de bezielende regie van God zelf. Wie gedoopt is, leert gaandeweg, met vallen en opstaan, hoe je rol in dit grote stuk eruit mag zien. Daarbij helpen we elkaar binnen de gemeente, als leerlingen op de school van de Geest. Nu stipte ik zondag kort aan dat het stuk dat God (het is uiteraard een beeldspraak) op de planken van het wereldtoneel brengt, geen stuk is van één bedrijf, maar van vijf. Een uitwerking hiervan is bijvoorbeeld te vinden bij een auteur als Sam Wells in zijn boek Improvisation. Het leek me goed wat uitgebreider dan in de preek van zondag die vijf bedrijven langs te lopen. Gaandeweg heb ik dat wat deel gemaakt van mijn ‘bagage’ en dus zou het zomaar vaker langs kunnen komen in een preek! Het uitgangspunt van dit beeld is dus om de geschiedenis van God met de wereld te zien als een drama, een stuk waarbij iets op het spel staat. Het gaat over het ware leven, zoals God het voor ogen heeft voor deze wereld en voor ons mensen. In het plot dat God schrijft en regiseert passen geen neutrale toeschouwers. We zijn als mensen allen betrokken. Het script is te vinden in de Bijbel.

Het eerste bedrijf is dat van de schepping en de zondeval. Het goede begin van de hemel en de aarde. De vloer waarop het stuk zich afspeelt, maar die van meet af aan wordt bedreigd door zonde, zondvloed, torenbouw.

Het tweede bedrijf is dat van Israël. God zoomt in op één volk.

Uiteindelijk komt het in dit bedrijf niet goed. Het probleem van de zonde is nog niet opgelost.

En daarom komt er een derde en beslissend bedrijf. In Jezus verschijnt God zelf op het toneel. Ongekend! De spotlights laten alleen maar die kleine lichtkring zien rond een houten kruis. Dáár moet onze aandacht naar toe. Dáár gebeurt het. De climax. En wat daar, in dat derde, centrale bedrijf gebeurde, dat moet verteld worden.

Het vierde bedrijf. De speelvloer verwijdt zich weer tot de wereld van het eerste begin. Met Pinksteren komen de volken uit de mist na de torenbouw van Babel weer tevoorschijn. De Geest van God is in het boek Handelingen aan het werk als hoofdrolspeler! Maar de kerk, Gods gemeente, heeft een bijzondere rol.

Zij, nee, wij, spelen mee in het stuk. Gelovigen uit alle volken en talen, mannen, vrouwen, jong en oud! Geleid door de Geest.

En het vierde bedrijf is nog bezig. Dat deel van het script wordt nog geschreven.

Het stuk is op weg naar het laatste bedrijf. De voltooiing. De goede afloop. Die staat vast. Al weten we niet wanneer en hoe precies. Het boek Openbaring reikt beelden aan bij dit slot van het stuk. Het zal niet zonder slag of stoot gaan. Want het rijk van het licht komt er pas als met de machten van de duisternis zal zijn afgerekend. Als die van het toneel verdwenen zullen zijn. Dat is het stuk dat in Gods wereldtheater op de planken wordt gebracht. Een góed stuk! Dat is geloof: overtuigd zijn dat dit een góed stuk is. Dat het waar is. Een stuk dat draait om God, maar dat als doel heeft om zijn plan, zijn missie met de wereld tot voltooiing te brengen.

Over die vijf bedrijven gaat het in de kerk. Dan met de focus op het ene aspect, dan op het andere. Maar altijd met Christus in het centrum. Het draait om Hem!