En zij baarde haar eerstgeboren Zoon

Lukas 2: 7a

Na een lange reis van meer dan 100 kilometer komen Jozef en Maria in Bethlehem aan. Zij hebben gehoor gegeven aan het bevel van keizer Augustus. Iedereen moet naar zijn geboorteplaats gaan om daar ingeschreven te worden. En aangezien Jozef van koning David afstamt, gaat hij samen met Maria naar Bethlehem.

Maria is blij dat de lange reis erop zit. Ze staat op het punt om te bevallen. Nadat zij in de stal alles in gereedheid hebben gebracht, vindt de geboorte van de Heere Jezus plaats. Het staat er zo eenvoudig: ‘En zij baarde haar eerstgeboren Zoon.’

De geboorte van de Heere Jezus is voor Hem een vernedering. Hij legt in de Kerstnacht Zijn macht en majesteit af! Hij verlaat Zijn hemelse paleis en komt wonen in een armetierige stal.

Hij doet afstand van Zijn gouden troon en gaat liggen in de houten kribbe. Hij trekt Zijn koninklijke mantel uit en laat zich in doeken wikkelen. Wat een vernedering: God wordt mens!

Waarom vernedert de Heere Jezus Zich zo diep? Wat zit daar achter? Het antwoord is duidelijk: hier is sprake van liefde! Zo lief heeft God de Vader de wereld, dat Hij Zijn Zoon aan ons geeft. Zo lief heeft God de Zoon de wereld, dat Hij Zijn leven voor ons geeft. En zo lief heeft God de Heilige Geest de wereld, dat Hij het kerstkind aan ons geeft.

De geboorte van de Heere is voor herhaling vatbaar. Ik moet denken aan de woorden van Luther. Hij zegt ergens: ‘Al was Christus duizendmaal in Bethlehem geboren en niet in mijn hart, dan ben ik nog verloren.’ Wat bedoelt Luther hiermee? Volgens Luther wordt het pas echt Kerstfeest in ons leven als wij de Heere Jezus van harte lief krijgen. Het wordt pas echt Kerstfeest in ons leven als de Heere Jezus in ons hart geboren wordt.

Kan dat? Ja, dat kan!

De Heilige Geest wil ons een nieuw hart en een nieuw leven geven. En de geboorte van de Heere Jezus in Bethlehem vormt de grond voor de geboorte van Christus in ons hart.

Zo draagt het feit van Kerst vrucht in ons leven.

Jezus wordt vandaag en elke nieuwe dag
in ons hart geboren
God dichtbij als nooit tevoren
O Jezus wordt vandaag en elke nieuwe dag
in ons hart geboren

Gezegende en vruchtbare Kerstdagen toegewenst.

H.J. van der Veen