Evangelieverkondiging

Want eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd”
(Marcus 13: 10 – NBV)

Jezus zit met zijn discipelen, volgens Marcus met Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas op de Olijfberg, tegenover de tempel. Op weg naar deze plek hebben ze nog eens vol bewondering achterom gekeken naar het imposante gebouw dat een bijzondere plaats inneemt in de godsdienstbeleving van Israël. Jezus lijkt minder onder de indruk en voorzegt hun dat de tempel zal worden verwoest en met de grond gelijk gemaakt. Daarop vragen de discipelen Hem wanneer dat staat te gebeuren en met welke tekenen dat gepaard zal gaan. Jezus somt daarna nogal wat op: misleidingen, oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, vervolgingen, het zal hen en de andere volgelingen allemaal overkomen.
In hoofdstuk 13 van Marcus worden nog veel meer zaken opgenoemd die we zeker ook in onze tijd herkennen. Maar juist in datzelfde hoofdstuk staan ook bemoedigende woorden. Zoals die van de gekozen tekst. Er is goed nieuws te vertellen. En omdat de Here God wil dat de wereld behouden wordt zendt hij zijn engelen er op uit (vers 27) om dat nieuws bekend te maken. Goed nieuws brengen temidden van veel vals getuigenis. Een opdracht die we allemaal individueel hebben te vervullen, maar die we ook mogen bundelen in prachtige organisaties als het Nederlands Bijbel Genootschap. Op 29 juni vierde het NBG het 200-jarig bestaan, een geweldige mijlpaal met vele hoogtepunten en één hoofddoel: de Bijbel, het goede nieuws, dicht bij mensen brengen. In dit jubileumjaar start het NBG met een nieuw kwartaalmagazine waarin over de wereldwijde activiteiten wordt verteld. Nog steeds zijn er gebieden waar de Bijbel (in eigen taal) niet bekend is en waar de opdracht uit Marcus vandaag de dag bijzonder actueel is. Zoals in grote delen van China, maar ook in Karakalpakstan, een deel van Oezbekistan. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een vertaling in het Karakalpaks. Eén van de vertalers: “Al zijn het maar een paar mensen bij wie de Bijbel terechtkomt, dan vind ik het project al geslaagd. We doen wat we kunnen met beperkte middelen. Maar we hopen dat er uiteindelijk een Bijbel komt die gelovigen in Karakalpakstan bemoedigt en troost”.
Individueel en gezamenlijk een geweldige opdracht!
Roept uit aan alle stranden,
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen
het Evangelie woord!

Ad de Waard