Ga weg achter Mij, satan (Mattheüs 16: 23a)

Het is een heftig woord, wat de Here Jezus tegen Petrus zegt: “Ga weg achter Mij, satan”. Wat vast staat is, dat het onbegrip van Zijn discipelen ook zeer bijdraagt aan het lijden van de Heiland. Want als Jezus hen duidelijk begint te maken, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt, dan neemt Petrus de Heer apart om hem de les te lezen. Dat zou beslist niet Hem gebeuren, zegt Petrus met de hem kenmerkende stelligheid. Meteen na zijn doop in de Jordaan door Johannes is de Here Jezus verzocht door de satan in de woestijn, veertig dagen lang! Maar is dit niet een nog grotere verzoeking? Meteen nadat Hij had gezegd, dat zijn weg naar Jeruzalem moest en zou gaan, is Petrus er als de kippen bij om Jezus te proberen tegen te houden.
Petrus, die kort daarvoor nog was zalig gesproken, toen hij op de vraag van de Here Jezus: Wie zeggen de mensen dat Ik ben, had geantwoord: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God”. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, had Jezus gezegd, maar Mijn Vader, die in de hemelen is. We kunnen veilig opmerken, dat Petrus feitelijk (en wij ook) zijn hele leven nodig heeft gehad om te leren, wat het is om discipel van Jezus te zijn en achter Hem aan te gaan. Op een kaart van visjeposters.nl staat de volgende spreuk: “Jezus volgen? Laat hem dan wel voorgaan!” Maar wij willen allemaal zo graag voorop lopen of tenminste naast Jezus. Dan kunnen wij de dienst uitmaken, zeggen hoe wij het graag zouden zien. Eigenlijk zou de Here ons moeten volgen in plaats van wij Hem! Petrus is voor de Here Jezus een verzoeking. Een verleiding om van de weg af te wijken, die Zijn Vader voor Hem had uitgestippeld. Dat is satanisch. Petrus, die zijn Meester kapittelt op zo’n eigenwijze manier, is op deze manier een satan, een tegenspeler van God. Ga weg achter Mij, klinkt de stem van de Meester! Zo moet de satan terugwijken, zoals je een hond commandeert, terug! Gods wegen zijn totaal anders en oneindig hoger dan onze wegen. Discipelen moeten leren de Here volgen zonder vragen. Hem laten voorgaan! In alles!