Gebed

Genadige God, God en Vader van onze Heere Jezus Christus, heb dank voor Uw grote barmhartigheid, waarmee U ons opnieuw in de afgelopen week gedragen hebt overeenkomstig Uw Woord en ons niet gedaan hebt naar wat wij verdiend hadden! Heb dank voor Uw barmhartigheid, waarmee U de vermoeiden weet te versterken. Heb dank voor Uw genade, dat U juist in tegenspoed, lijden en nood ons des te meer aan u verbindt, – dat U, hoewel U zich verborgen houdt, toch Uw helpende hand niet terugtrekt. Heb dank voor Uw verborgen troost, voor Uw sterkte, waarmee U ons vasthoudt en draagt en dat U ons dag aan dag, nacht bij nacht, verlost van de valsheid en list van de boze. Heb dank voor Uw eindeloos geduld! Wees met ons en de onzen, zoals U van kindsbeen af met ons geweest bent! U bent toch een Verhoorder van het gebed, ook al schijnt U wel eens te slapen, maar Uw ogen zijn toch steeds open over alle bedroefden, over groten en kleinen, over gezonden en zieken. Heb dank voor Uw eeuwig blijvend Woord, voor Uw eeuwig Woord en Evangelie, waardoor wij weten, waarheen wij arme mensen, die slechts korte tijd te leven hebben, en zo vol onrust zijn, onze toevlucht moeten nemen. Heb dank dat U ons toch telkens weer verrast met Uw troost en heil! Wees met ons en de onzen naar Uw barmhartigheid!

dr. H.G. Kohlbrugge † 5 maart 1875